Legemiddelkonsulentdiplom

november 2019

LEGEMIDDELKONSULENTDIPLOM FOR NORSKE LEGEMIDDELKONSULENT-KANDIDATER


Etter avtale med Legemiddelindustrien (LMI) i Norge tilbys norske legemiddelkonsulentkandidater et tilpasset program ved Atrium. Programmet er utformet for kandidater som jobber i Norge på vegne av et av LMI’s medlemsfirma, og som behøver å bestå den medisinske delen av legemiddelkonsulentutdanningen.


Programmet ved Atrium for norske kandidater består av fem kurs som gir konseptuell kunnskap innen anatomi, fysiologi, patofysiologi og farmakologi. Disse dekker grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper for videre utdanning etter den norske modellen.


Legemiddelkonsulentkandidater (med virke i Norge) som består relevante kurs ved Atrium vil motta et tilpasset legemiddelkonsulentdiplom akkreditert av Atrium (som er en del av Lif).

KURSOVERSIKT:

Alle kurs er en del av den danske legemiddelkonsulentutdannelsen (Lægemiddelkonsulentuddannelsen):


Kurs 1: Anatomi og Fysiologi (onlinekurs)

Kurs 2: Patologi (onlinekurs)

Kurs 3: Farmakologi I: Kinetikk og Dynamikk

Kurs 4: Farmakologi II: Administrasjon og Overvåkning

Kurs 5: Farmakologi III: Kasus og Anvendelse


For å motta det tilpassede legemiddelkonsulentdiplomet, som dekker LMI’s krav for den medisinske delen av utdanningen, må man fullføre og bestå eksamen for hvert kurs. Dersom man kun deltar på individuelle kurs vil man motta et sertifikat for fullførelse.


I tillegg til medisinsk utdanning, må kandidater bestå det nasjonale Lov og Bransjekurset som organiseres av LMI. Kun kandidater ansatt av LMI’s medlemsfirma kan bli registrerte legemiddelkonsulenter i Norge.


Vær oppmerksom på at dersom man ønsker å jobbe i Danmark som legemiddelkonsulent, må man fullføre de resterende kursene under den danske legemiddelutdanningen (Lægemiddelkonsuletuddannelsen).


Eksamener er inkludert i kursprisen.