januar 2022

Adgang til relevante kompetencer har aldrig været vigtigere 

Medicinske produkter er Danmarks største eksportvare, og udviklingen i antal beskæftigede inden for life science er i kraftig vækst i modsætning til øvrige industrier. Succesen er tydelig, men hvordan sikrer vi fremtidige kompetencer til at fastholde den?

Øget behov for arbejdskraft og nye kompetencer er allerede en realitet for de fleste lægemiddelvirksomheder. Udfordringen bliver ikke mindre i de kommende år, hvor eksporten forventes at vokse. Danmark er i hård konkurrence på den internationale scene i forhold til at kunne tiltrække og fastholde de rette talenter, hvilket kan udfordre Danmarks og Nordens internationale førerposition på life science-området.

30.000 nye arbejdspladser inden 2030

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af beskæftigede i lægemiddelindustrien de sidste tyve år er øget med 122% i modsætning til øvrige industrier, hvor den samlede beskæftigelse er faldet med 25% (kilde: Danmarks Statistik NABB36). Den tendens ser ud til at fortsætte.

Der er et potentiale for milliardvækst de kommende år i life science, men hvis vækstpotentialet skal realiseres, vil det kræve op mod 30.000 nye arbejdspladser alene i Danmark.

”Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af kompetente medarbejdere har altid været vigtigt, men netop nu, og i forhold til at fastholde den førerposition inden for life science, som vi er stolte af her i Danmark, har det aldrig været vigtigere”, siger Søren-Ulrik Fangholm, COO i Lif.

Svært at tiltrække og fastholde de rette kompetencer

”Dygtige Market Access-medarbejdere hænger ikke på træerne”. ”Vi begrænser vores egne udviklingsmuligheder, fordi vi tænker for meget i fasttømrede faggrupper.” Det er nogle af buddene på, hvor skoen trykker, når vi taler om at tiltrække og fastholde de rette kompetencer.

Udtalelserne kom på et Meetup i efteråret med 250 deltagere i Life Science Huset, hvor forskellige faggrupper inden for life science var samlet til en eftermiddag med fokus på fremtiden. Og der er god grund til at granske muligheder og udfordringer i branchen de kommende år.

Søren-Ulrik Fangholm Life Science Competencies Atrium

Hos Roche bliver medarbejderne

Der findes ikke et entydigt svar på, hvad der skal til for at sikre kompetente medarbejdere, men hos Roche har man stor succes med både at tiltrække og fastholde stærke folk i branchen. Linda Vestergaard, som er HR Direktør i Roche, mener, at det ud over kulturen i virksomheden og en fokuseret indsats skyldes, at der er plads til, at medarbejderne på en tryg måde kan afsøge udviklingsmuligheder.

”Vi har et udviklingsprogram, der ansporer folk til at afsøge nye områder. 20% af arbejdstiden kan en medarbejder bruge på udvikling. Man har mulighed for at bidrage i nye sammenhænge i Roche-netværket, indtræde i uvante samarbejdsrelationer eller få en smagsprøve på en anden rolle i organisationen”, fortæller Linda Vestergaard.

For nogle år siden gennemgik Roche en omfattende reorganisering. Det kan du læse mere om i artiklen Hvilke kompetencer skal du satse på i fremtiden?, hvor Linda Vestergaard deler erfaringer med at geare virksomheden til en mere omskiftelig virkelighed.

Uddannelse som udviklingsvej

Mange life science-organisationer benytter udbuddet af kurser hos Atrium til netop at give deres medarbejdere mulighed for at afsøge nye områder.

”Vi oplever, at en del kursister opkvalificerer deres kompetencer med henblik på en nyorientering. Afklaringen er vigtig og samtidig giver et uddannelsesforløb inden for fx Market Access eller Medical Affairs et generelt kompetenceløft til organisationen og hjælper til at etablere eller udbygge netværk på området”, fortæller Søren-Ulrik Fangholm.

Atriums kurser følger med udviklingen

De forandringer, der er undervejs i branchen, afspejler sig også i Atriums udbud af kurser. Eksempelvis er Medical Affairs netop etableret som en selvstændig disciplin, fordi kompetencer knyttet til den funktion bliver mere centrale i fremtiden.

”Hos Atrium er vi hele tiden i dialog med ledere og ansatte på tværs af hele værdikæden i lægemiddelindustrien. Samtidig er vi åbne for konkrete forslag til ny viden og indsigt fra både vores advisory boards, kursusledere, undervisere og kursister. Det giver en god føling med udviklingen og behovet i markedet”, siger Søren-Ulrik Fangholm.Var dette relevant for dig? Så har vi disse 3 anbefalinger til dig: