Lægemiddelkonsulent

Diplomuddannelse og recertificering

Grundlæggende viden, der er nødvendig for at få succes i lægemiddelindustrien

Lægemiddelkonsulentuddannelsen er åbent for alle, der ønsker en grundlæggende uddannelse inden for lægemidler og lægemiddelindustrien, og som ønsker at styrke deres professionelle kompetencer, når de arbejder med eller rådgiver om lægemidler, f.eks. inden for salg og markedsføring, market access eller public affairs.

Uddannelsen til Lægemiddelkonsulent er udviklet på baggrund af indsigter fra markedsundersøgelser og i samarbejde med førende ledere fra lægemiddelindustrien, hvilket sikrer, at kursusindholdet er opdateret og let anvendeligt i dit daglige arbejde.


opbygning

Uddannelsen består af en række obligatoriske kurser, der giver grundlæggende viden om anatomi, fysiologi og farmakologi og en række valgfrie kurser, der giver dig mulighed for at designe en uddannelse, der passer til dine faglige interesser.

Undervisningen er en kombination af onlinekurser og klasseundervisning, der giver dig det bedste læringsmiljø for hvert emne. Derfor gennemføres de obligatoriske kurser Anatomi og Fysiologi og Sygdomslære som onlinekurser.

Bemærk, at det obligatoriske kursus Farmakologi består af tre moduler (modul I, modul II og modul III). Hvert modul er et to-dages kursus, og hvert modul skal tilmeldes separat.

For at opnå lægemiddelkonsulent-diplomet skal du tage de fire obligatoriske kurser (herunder farmakologi I, II og III) og to valgfrie kurser. Du kan tage kurserne i den rækkefølge du ønsker, men før du deltager på de valgfri kurser skal du have taget kurset Forstå lægemiddelindustrien.


obligatoriske kurser

 

valgfri kurser
     
FOR LIF-MEDLEMSVIRKSOMHEDER

Dette er en grundlæggende uddannelse for alle personer, der på vegne af en lægemiddelvirksomhed eller lignende informerer eller rådgiver om lægemidler.

Uddannelsen gælder for alle ”personer, der på vegne af lægemiddelvirksomheder o.l. præsenterer, informerer om og reklamerer for lægemidler” (Vejledning om reklame for lægemidler (VEJ nr. 10356 29/12/2014).

Uanset ansættelsestitel anses personer med den ovennævnte funktionsbeskrivelse som værende Lægemiddelkonsulenter.

Alle medarbejdere, der rådgiver om lægemidler, skal have påbegyndt uddannelsen inden for 12 måneders ansættelse og skal have bestået den afsluttende eksamen inden for 30 måneders ansættelse.

Derudover er LIF-medlemsvirksomheder forpligtet til at registrere alle deres lægemiddelkonsulenter, så LIF kan sikre, at alle medarbejdere, der informerer om lægemidler, har bestået eksamen inden for de ovennævnte frister.


RECERTIFICERING

Både medarbejdere og virksomheder skal demonstrere, at de har et højt fagligt niveau og besidder den nyeste viden om lægemidler. Re-certificeringen opdaterer dig på den nyeste viden, herunder ny forskning, nye behandlinger mv. Re-certificeringen udbydes af Atrium som masterclass cirka to gange årligt.

    

Gå til kursusoversigt 

  

vil du vide mere?

Kontakt Client Manager Nina Christensen på +45 39 15 09 25

Send mig en besked