Handelsbetingelser

Køb af et kursus

Ved køb via vores hjemmeside, skal du være opmærksom på, at tilmeldingen først er endeligt gældende, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra os.

Generelle regler for rabatter, tilbud o.l.

I nogle tidsperioder og for nogle kurser mm. tilbyder vi en rabat eller andre tilbud. For alle disse gælder, at du ikke kan kombinere de forskellige rabatter og andre tilbud. For eksempel: Hvis du er offentligt ansat og har mulighed for 50% prisreduktion på et kursus, kan et ”2-for-ens pris”-tilbud på samme kursus ikke aktiveres.

Ved aflysning eller udskydelse af deltagelse i kursus med rabatterede priser, bortfalder rabatten automatisk. Eksempel 1: Du afmelder dig et kursus med 25% rabat og vil gerne deltage i kurset en anden dato. I dette tilfælde skal du tilmelde dig kurset på ny til gældende pris. Eksempel 2: Mængde rabat inklusiv 2- for-1 tilbud skal betragtes som pakkeløsninger, hvor man kan deltage to medarbejdere eller flere fra samme virksomhed. Deltagerne kan ikke efterfølgende splitte sig op, ej heller skifte til et andet kursus. I så fald bortfalder kampagnerabatten, og den gældende pris skal betales for alle deltagere.

Re-eksamen

Hvis du skal til re-eksamen, skal du tilmelde dig eksamen igen og betale eksamensgebyr igen. Dette gælder uanset årsagen til, at du tager re-eksamen, dvs. uanset om fraværet skyldes sygdom eller at du ikke bestod eksamen i første omgang.

Afbestilling og sygdom

Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til Atrium.

Ved afbestilling mere end 30 dage inden kursusafholdelse refunderes det fulde beløb.

Ved afbestilling mellem 30 og 15 dage for kursusafholdelse refunderes 50% af kursusprisen.

Ved afbestilling 14 dage inden kurset og senere, vil refundering af kursusafgiften eller overførsel til andet kursus ikke længere være mulig.

Hvis du bliver syg og ikke kan deltage på kurset, kan du overdrage din plads til en kollega, som derefter skal tilmelde sig kurset på vores hjemmeside inden kursusstart.

I tilfælde af sygdom, kan du, hvis du ikke ønsker at overdrage din plads til en kollega, finde et andet kursus (til en tilsvarende pris), som du kan blive overflyttet til.

I tilfælde af sygdom, kan vi, hvis du ikke finder et andet kursus, du kan deltage på, holde beløbet for dig, indtil du finder et andet kursus, du ønsker at deltage på. Dit tilgodehavende skal bruges inden for 3 år efter udstedelse.

Uanset hvad du vælger af ovenstående muligheder, så kontakt os på tlf. 39 27 60 60 eller contact@atriumcph.com og hør nærmere.

Kursus- og materialeafgifter

Alle kursusafgifter er, hvis ikke andet er angivet, ekskl. moms og dækker undervisningsmaterialer og forplejning under kurset.

Alle priser på kursusmaterialer er ekskl. moms, men inklusive forsendelse.

Priser er angivet i danske kroner (DKK), hvis ikke andet er angivet.

Betalingsbetingelser

Kreditkort:

Betaling sker via en sikker forbindelse (https://). Atrium har ingen adgang til kortdata og bruger SSL-kryptering (Secure Socket Layer) af overførsler og krypteringscertifikater.

Betaling sker online med de kreditkort, der er anført på hjemmesiden.


Bemærk: De kurser, som udbydes i samarbejde med Københavns Universitet (KU), betales på KUs website, som kun accepterer betaling via faktura..

Betalingsbetingelser

Beløbet hæves fra kontoen tidligst den dag, du modtager en endelig bekræftelse af, at du er tilmeldt kurset. Beløbet trækkes kun, hvis den relevante finansielle institution allerede har godkendt transaktionen - ellers behandles registreringen/ordren ikke og annulleres.


Faktura:

Betaling forfalder inden for 14 kalenderdage (for private) eller 30 dage (for virksomheder) efter modtagelse af faktura. Hvis beløbet ikke betales inden for 31 dage efter den sidste betalingsdato, tilføjes standardrenter, der til enhver tid bestemmes af Nationalbankens aktuelle udlånsrente plus et ekstra gebyr på 7%. Der sendes tre påmindelser med et gebyr på 100 DKK pr. påmindelse.

Hvis vi ikke modtager betaling efter tre påmindelser, sendes sagen til inddrivelse. Hvis du tilmelder dig mindre end 14 kalenderdage før kursets begyndelse, forfalder betalingen med det samme.


Moms refusion:

I henhold til den danske momslovgivning (§ 21) er DLI A/S (Atrium) forpligtet til at tillægge moms, når uddannelsen foregår i Danmark. Er fakturaen udstedt til en momspligtig virksomhed, vil virksomheden kunne søge om momsrefusion efter enten 8. eller 13. direktiv ifølge momslovgivningen.

Accept af handelsbetingelser

Ved hvert køb skal du acceptere Atriums vilkår og betingelser. Vi opfordrer til, at du læser vores handelsbetingelser og gør dig bekendt med de rettigheder og forpligtelser, som betingelserne giver. Du har mulighed for at se og redigere alle dine oplysninger, før du bekræfter din ordre.

Nyhedsbreve og andre informationer fra Atrium

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, modtager du automatisk nyhedsbreve og anden information fra Atrium. Du kan afmelde nyhedsbrevet via link i hvert nyhedsbrev.

Tilmeld dig her: https://www.atriumcph.com/da/Tilmeld-nyhedsbrev

Tvister

I Danmark kan enhver tvist eller krav vedrørende en vare eller tjeneste købt på www.atriumcph.com indsendes hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan indsende en formel klage til Center for Klageløsning på www.forbrug.dk.

Hvis du er bosat i et andet EU-land, kan en tvist indgives på den europæiske platform for online tvistbilæggelse (ODR-platform): http://ec.europa.eu/odr Tvisten skal henvise til vores e-mail: contact@atriumcph.com.