klinisk udvikling og
GOOD CLINICAL PRACTICE

Kurser i ICH-GCP og klinisk forskning

Udvid dine kompetencer og få ny viden

Arbejder du inden for klinisk forskning, hvad end du er ny eller erfaren på området, så har vi en række kurser der kan udvide dine kompetencer og opdatere din viden inden for god klinisk praksis. 

En praktisk tilgang

Der er stigende efterspørgsel i lægemiddel- og biotech-industrien efter kvalificerede medarbejdere inden for klinisk forskning. Vores kurser er udarbejdet for at imødekomme dette behov og tilbyder dig en specialiseret viden om Good Clinical Practice (GCP), tilrettelagt med udgangspunkt i de udfordringer, du møder i din hverdag, og med en praktisk og akademisk tilgang. 

Differentierede uddannelsesniveauer

Vi tilbyder livslang læring fra basis til expert-niveau, fordi vi ved at behovet for kompetenceudvikling ændrer sig igennem din karriere.  

Fokuserede kurser

Vores kurser dækker nøglestadierne i et lægemiddelprodukts udvikling og dækker det vidensbehov, der opstår hos dem, der tilrettelægger og udfører kliniske forsøg. Se vores dansksprogede kurser, der fokuserer på Good Clinical Practice (GCP) og kontraktlige aspekter ved kliniske forsøg:

For at se vores engelsksprogede kurser, klik her

Undervisning af eksperter I klinisk forskning

Vores kurser sikrer dig opdateret og grundig viden om de vigtigste teoretiske og praktiske aspekter af kliniske forsøg. Kurserne er udviklet af en række eksperter, der repræsenterer:

  • Lægemiddelindustrien
  • CRO’er
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Den offentlige sundhedssektor
  • Videnskabsetisk komite

Udvid dit netværk

Netværk og udveksling af erfaringer er en stor del af Atrium. Kursusdeltagere kommer fra en blanding af CROer, medicinalvirksomheder og offentlige organisationer. Vi gør vores bedste for at udnytte dette ved at inkorporere forskellige erfaringer, vinkler og nuancer i undervisningen.

De mange praktiske øvelser og diskussioner er en god mulighed for dig til at udvide dit netværk.

Styregruppe

I Atrium tror vi på, at det er afgørende, at interessenter fra hele life science-sektoren er repræsenteret i vores styregruppe. Her kan du se en liste over medlemmerne i styregruppen for klinisk forskning:

Industri (sponsor)
Anette Bedsted Toft, MSc Pharm, Director Clinical Trial Supply Management, Ascendis Pharma A/S, Danmark
Connie Brendstrup, Affiliate Process and Training Manager, PDG Country Clinical Operations, Roche a/s, Danmark
Kit Maria Schøning, Competency Development Specialist, Trial Management Anchor, Novo Nordisk A/S, Danmark
Bjørn Aaris Grønning, Vice President, Clinical Research - Neurology, H. Lundbeck A/S, Danmark

Industri (CRO)
Erik Carp, Head Clinical Operations Europe, Navitas Life Sciences A/S, Danmark
Lisbet Vandvig, Vice President, Clinical Operations Solutions & Pharmacovigilance Solutions, KLIFO A/S, Danmark

Lægemiddelstyrelsen
Lisbeth Bregnhøj, inspektør, Lægemiddelstyrelsen, Danmark

Acedemia
Tia Vetterli Sjøgren, Senior Study Coordinator, Clinical Research Unit, Hematology (H-KFE), Århus Universitetshospital, Danmark

   

Hvad er GCP og ICH-GCP?


Good Clinical Practice (GCP) er en international kvalitetsstandard for kliniske forsøg med lægemidler og mennesker, der rummer både videnskabelige og etiske guidelines.

Ved kliniske lægemiddelforsøg i EU er opfyldelse af GCP et lovkrav, der bl.a. er med til at sikre forsøgspersonerne og deres rettigheder samt en valid dataindsamling, der efterlever Helsinki-deklarationen.

GCP er fælles standard for EU, USA og Japan, ligesom retningslinjerne tager hensyn til normer i Australien, Canada og i WHO-regi. Dermed kan forsøg udviklet under kravene i GCP godkendes hos myndighederne i de fleste lande.

Good Clinical Practice beskriver retningslinjer for alle faser i kliniske forsøg såsom design, planlægning, gennemførsel og rapportering af forsøgsresultater.

GCP er beskrevet i “ICH Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice”, hvorfra forkortelsen ICH-GCP også stammer.