market access

Den nyeste viden og praktiske værktøjer

Forbliv opdateret

Vores market access diplomuddannelse giver dig indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen, dets finansieringsmodeller og interessenter. Uddannelsen giver dig en række praktiske værktøjer, der gør det muligt at arbejde strategisk med både nye og etablerede produkter på markedet.

Uddannelsen er målrettet medarbejdere i market access og public affairs, key account managers, medical advisors, product managers og nye ledere i lægemiddelindustrien. og den sikrer dig opdateret viden om den danske sundhedssektor og dets finansieringsmodeller, beslutningstagere og patientforeninger. 

Med et diplom i market access bliver du også berettiget til optagelse på Aalborg Universitets MBA.


Kurser:

Market access nu og i fremtiden
Market access rammer og beslutningsprocesser
Market access på tværs af organisationen
Styrk markedsoptagelsen af dit produkt

  

Gå til kursusoversigt

  

Hvad er QALY?


Quality-adjusted life year (QALY) er et effektmål, der kombinerer livskvalitet og overlevelse. Metoden bruges til at måle den samlede sundhedsgevinst, altså hvor mange gode leveår der vindes ved en ny behandlingsform.

Sammenholdes omkostningerne med effekten (QALY) opnår man et udtryk for omkostnings-effektiviteten (cost/QALY). Omkostningseffektiviteten demonstrerer, hvor meget der betales for et vundet leveår, i fuldt helbred, ved den konkrete behandlingsform.

Metoden giver mulighed for at sammenligne behandlinger på tværs af sygdomsområder, da effekten af alle slags behandlinger kan opgøres i QALYs. Dette giver beslutningstagere et grundlag for prioritering. Metoden er internationalt accepteret som det bedst mulige beslutningsgrundlag for prioritering inden for sundhedsvæsenet. Det danske Medicinråd har anvendt metoden siden januar 2021.

Som led i en medicinalvirksomheds ansøgning til Medicinrådet om anbefaling af et nyt lægemiddel skal virksomheden beregne omkostningseffektiviteten (cost/QALY).vil du vide mere?

Kontakt Client Manager Ida Salicath på +45 39 15 09 46

Send mig en besked