Market Access

Den nyeste viden og praktiske værktøjer

Forbliv opdateret

Vores Diplom i Market Access giver dig indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen, dets interessenter, finansieringsmodeller og økonomiske metoder, herunder QALY. Uddannelsen giver dig en række praktiske værktøjer, der gør det muligt at arbejde strategisk med både nye og etablerede produkter på markedet.

Diplomet i Market Access er målrettet medarbejdere i market access og public affairs, key account managers, medical advisors, product managers og nye ledere i lægemiddelindustrien. Den sikrer dig opdateret viden om den danske sundhedssektor og dens finansieringsmodeller, beslutningstagere og patientforeninger.


Introduktionskurser

Forstå sundhedsøkonomiske analyser

Kom i mål med risikodelingsaftaler

Introduktion til Market Access

Forstå sundhedsvæseners organisering


Kurser for erfarne

Market access på tværs af organisationen

Styrk markedsoptagelsen af dit produkt

Styrk jeres HTA-ansøgning med RWE


Diplom

Diplom i Market Access


Hvad er QALY?


Quality-adjusted life year (QALY) er et effektmål, der kombinerer livskvalitet og overlevelse. Metoden bruges til at måle den samlede sundhedsgevinst, altså hvor mange gode leveår der vindes ved en ny behandlingsform.

Sammenholdes omkostningerne med effekten (QALY) opnår man et udtryk for omkostnings-effektiviteten (cost/QALY). Omkostningseffektiviteten demonstrerer, hvor meget der betales for et vundet leveår, i fuldt helbred, ved den konkrete behandlingsform.

Metoden giver mulighed for at sammenligne behandlinger på tværs af sygdomsområder, da effekten af alle slags behandlinger kan opgøres i QALYs. Dette giver beslutningstagere et grundlag for prioritering. Metoden er internationalt accepteret som det bedst mulige beslutningsgrundlag for prioritering inden for sundhedsvæsenet. Det danske Medicinråd har anvendt metoden siden januar 2021.

Som led i en medicinalvirksomheds ansøgning til Medicinrådet om anbefaling af et nyt lægemiddel skal virksomheden beregne omkostningseffektiviteten (cost/QALY).Vil du vide mere?

Kontakt Client Manager Ida Salicath på
+45 39 15 09 46

Send mig en besked