Medical Affairs

Samlingspunktet for medicinsk viden og formidling

Medical Affairs har øget strategisk betydning: Er det noget for dig?

Medical Affairs-funktionen udvikler sig til at blive en stadigt vigtigere strategisk funktion i life science-industrien såvel i Danmark som internationalt. Det skyldes blandt andet, at

 • Fokus er skiftet fra ’pris’ til ’værdi’ hos offentlige myndigheders beslutningstagere (”betalerne”) og hos andre interessenter.
 • Der er et udtrykt behov for projektsamarbejder mellem life science-virksomhederne og HCPer. Der er ikke tid til ”sales & detailing”, og efterspørgsel på faglighed i dialogen er stigende.
 • Tilgængelighed af sundhedsdata fra nye kilder er øget, fx real-world data fra registre, kvalitetsdatabaser, smartphones og andre ”wearables”.

Alt dette giver nye muligheder og stiller øgede krav til Medical Affairs-professionelle, fx om fortsat kompetenceudvikling inden for bl.a. generering af videnskabelig og klinisk evidens, sundhedsøkonomisk forståelse, stakeholder engagement, kommunikation og evner i innovativ tænkning. Er du klædt på til disse udfordringer?

Karriere i Medical Affairs?

Har du en naturvidenskabelig baggrund som fx kandidat i humanbiologi, biomedicin, farmaceut eller er du læge? Arbejder du allerede i lægemiddelindustrien eller sundhedsvæsenet og overvejer et karriereskifte til Medical Affairs? Så kan du hos Atrium få et godt indblik i, hvad Medical Affairs bidrager med, og hvilke interessenter, man samarbejder med.

Arbejder du allerede i en Medical Affairs-funktion og ønsker at blive opdateret om og bidrage til den nyeste udvikling inden for feltet – og ikke mindst at diskutere med eksperter? Det har du også mulighed for hos os.

Hvilke kurser har vi til dig?

Vi er i gang med at opbygge en portefølje af efteruddannelsestilbud til dig, der

 • arbejder i Medical Affairs
 • ønsker at gøre det
 • eller samarbejder med Medical Affairs-kollegaer.

Introduktionskurser

Introduktion til Medical Affairs


Kurser for erfarne 

Brug af patientpræferencer i HTA-processer

Skab succes i Medical Affairs

Sådan driver du RWE-projekter i Medical Affairs

Få dokumentation på dine kompetencer

På alle Atriums kurser får du et deltagercertifikat. Nogle kurser er obligatoriske for at kunne tage en eksamen, som del af et uddannelsesprogram.

Udvid dit netværk

Vores kursister fortæller os ofte, at de udover at få inspiration og ny viden også sætter stor pris på netværkselementet i at deltage på kurser hos os: Man møder fagfæller og andre aktører fra life science-industrien og sundhedsvæsenet, og der er grundlag for konstruktive, faglige diskussioner og opbygning af relationer, der rækker ud over de dage, du er på kursus.


Hvad er Medical Affairs?


Medical Affairs er en selvstændig funktion, som findes i de fleste life science-virksomheder. Funktionen har en bred berøringsflade internt og samarbejder med kollegaer i Regulatory Affairs, Research & Clinical Development, Market Access og Marketing & Sales. Internt bygger Medical Affairs således bro mellem den forskningsmæssige og kommercielle del af virksomheden ved at formidle information og uddannelse om produkter og behandlingsmuligheder til kollegaer, hvis primære ekspertise ikke er videnskabelig eller sundhedsfaglig. Medical Affairs-aktiviteter kan være:


 • Relationsopbygning med meningsdannere inden for fx myndigheder, HCPer og forskning.
 • Samarbejde med Marketing om brand-planer for produkter, så fagligheden sikres.
 • Deling af viden om markedet med kolleger fra Market Access.
 • At kommunikere videnskabelige data i samarbejde med interne og eksterne fageksperter.
 • Udførelse af sundhedsøkonomiske studier og effektstudier ift. lægemidlers effekt på medicinske omkostninger og livskvalitet.
 • Design af kliniske studier med relevans for de behandlende læger og i sidste ende de involverede patienter.

Eksterne samarbejdspartnere befinder sig mange steder i sundhedssystemet, fx i styrelser, på hospitaler og universiteter. For eksempel har man i Medical Affairs ofte den faglige dialog om tilgængelige behandlinger af en specifik sygdom med behandlende sundhedspersonale, der enten har henvendt sig for at få denne viden eller via uddannelses-sessioner. Man har også dialog med kliniske forskningsafdelinger på såvel hospitaler som på universiteter.

På baggrund af den brede samarbejdsflade har Medical Affairs funktionen ofte ansatte med forskellige sundhedsfaglige baggrunde såsom læger, biologer, biokemikere og farmaceuter, ofte med forskningsmæssig baggrund.

Vil du vide mere? 

Kontakt Client Manager Christina Spangsberg på
+45 39 15 09 22

 
Send mig en besked