Diplom i ICH-GCP kliniske forsøg

Få en indgående forståelse for ICH-GCP og de lovgivningsmæssige og praktiske aspekter ved at gennemføre og overvåge kliniske forsøg

9. - 11. maj 2023

eller

20. - 22. sep 2023

Fysisk fremmøde

Dansk

19.550 DKK ekskl. moms

(ca. 2.628 EUR ekskl. moms)

50 % RABAT FOR OFF. INSTITUTIONER

indhold

Dette kursus giver dig en indgående forståelse for ICH-GCP og de lovgivningsmæssige og praktiske aspekter ved at gennemføre og overvåge kliniske forsøg med lægemidler i Danmark. Kurset er sammensat af indlæg fra autoriteter og eksperter på området for kliniske forsøg suppleret med gruppearbejde og arbejde med cases.

Kurset tager afsæt i den nyeste lovgivning og retningslinjer på området og de forskellige roller og ansvarsområder der eksisterer for monitorer og investigators/projektsygeplejersker. Desuden kigger vi på ledelse af testenheden fra hhv. site og sponsors perspektiv, og ser på hvordan du kan bidrage til at optimere partnersamarbejdet.

Du kvalificerer dig til et diplom, ved at bestå eksamen, der afholdes ca. fire uger efter kursets afslutning. Eksamen købes separat. Gennemfører du ikke eksamen, får du stadig et certifikat, der dokumenterer din kursusdeltagelse.

 

Andre kursister siger: 

"Kurset var rigtig godt tilrettelagt. Gode undervisere og kursusledere der havde stort overblik og styrede kurset rigtig godt." 

Pernille Videbæk Pedersen, GCP-Koordinator, Aarhus Universitet. 


"Det var et meget veltilrettelagt kursus, som fagligt havde et højt niveau." 

Pernille Skovby, National Koordinator for DanPedMed. 


Obs:

 • Dette kursus erstatter de tidligere GCP-kurser, der henvendte sig til hhv. projektsygeplejersker og monitorer

Keywords

 • God klinisk praksis, ICH-GCP 
 • National lovgivning
 • Audit og inspektioner af kliniske forsøgsdata
 • Essentielle dokumenter
 • Overvågning
 • Rapportering af sikkerhed
 • Håndtering af forsøgsmedicin
 • Ledelse af testenhed fra hhv. site- og sponsorperspektiv
 • Samarbejde med industrien

  Hej! 

  Har du brug for hjælp til at vælge det rette kursus? 

  Vi er klar til at hjælpe dig på +45 39 27 60 60 eller contact@atriumcph.com

  Hold dig opdateret med Atriums nyhedsbrev 


Gem informationer til senere
Læs mere

Kursusleder og undervisere

 • Birgitte Horst
  Kursusleder
  Auditor, GCP-koordinator
  GCP-Enheden
 • Lene Palfelt
  Kursusleder
  Competency Development Specialist
  Novo Nordisk A/S
 • Charlotte Calov
  Underviser
  Head of the GCP Unit at Odense University Hospital
  GCP-enheden ved Odense Universitetshospital
 • Lene Grejs Petersen
  Underviser
  Chefkonsulent
  Lægemiddelstyrelsen
 • Eva Gjerlevsen Harreskov
  Underviser
  Project Data Manager
  Novo Nordisk A/S
 • Heidi Filtenborg Madsen
  Underviser
  Senior Specialist, QPPV Office
  Lundbeck A/S
 • Amalie Engemand Henriksen
  Underviser
  Associate Director, Global Clinical Drug Supply
  Genmab
 • Lene Eskildsen
  Underviser
  Head of Quality Assurance
  Vicore Pharma AB
 • Pernille Ask Aabo
  Underviser
  GCP Koordinator; M.Sc.Pharm
  GCP-enheden
 • Solveig Nordahl Jacobsen
  Underviser
  Akademisk medarbejder, cand.pharm.
  National Videnskabsetisk Komité
 • Birgitte Claudius
  Underviser
  Sr. Medical Director
  Astellas Pharma A/S
 • Rikke Jantzen
  Underviser
  RBQM Specialist, Centralised Monitoring Unit - HQ
  Novo Nordisk A/S
Se alle

Er dette kursus noget for dig?

Dette diplomkursus er en basisuddannelse målrettet nye monitorer, projektsygeplejesker og investigatorer. Det er en fordel at have en vis erfaring inden for området.

Det får du

 1. Kendskab til hvordan du overholder ICH-GCP og andre regler og retningslinjer relateret til kliniske forsøg i forbindelse med gennemførelse og overvågning af kliniske forsøg
 2. Forståelse for de involverede autoriteter og deres roller – og evne til at indgå som både investigator og sponsor.
 3. Viden om hvordan fordelingen af roller og ansvarsområder er for hhv. sponsor og site – og hvordan du optimerer samarbejdet mellem de involverede parter
 4. Viden om hvordan du indsamler, overvåger og arkiverer forsøgsrelaterede data igennem hele forsøgsperioden
 5. Forståelse af vigtigheden af rettidig og korrekt håndtering af sikkerhedsdata
 6. Kendskab til korrekt håndtering af forsøgsmedicin fra pakning til destruktion

Det får din virksomhed

 1. En GCP-ekspert, som kender essensen af de nuværende ICH-GCP-regler og ved, hvordan man overholder dem.
 2. En GCP-ekspert, som kan bidrage med værdifuldt input til andre vedrørende ICH-GCP-relaterede retningslinjer og regler
 3. En GCP-ekspert, som kender principperne og de praktiske aspekter omkring effektiv overvågning af forsøgsenheden
 4. En medarbejder, som forstår vigtigheden af godt samarbejde med relevante stakeholdere i kliniske forsøg
 5. En medarbejder, som forstår både investigators og sponsors ansvarsområder og pligter

Kursuskalender

Vælg startdato
Start 9. maj 2023
Start 20. sep 2023
9. maj 2023 10:00-17:25

Dag 1

 • Grundlæggende forsøgsdesign
 • ICH-GCP
  • Investigators rolle og ansvar
  • Investigators tilsyn(R2)
  • Sponsors rolle og ansvar
 • Gruppearbejde
 • Involverede myndigheder
 1. Medicinrådet
 2. Loven om beskyttelse af personlige oplysninger
 3. Videnskabsetisk komité
10. maj 2023 8:30-17:40

Dag 2

 • Essentielle dokumenter
  • Protokol
  • ICF - Delegation log
  • Site file
  • Kontrakt + SOP kontrakter
  • Ansvarsområder for site og monitor
  • Håndtering af kliniske forsøgsdata (indsamling)
  • Standarder for forsøgsdata
  • Standarder for journalføring
  • CRF
  • Kildedataliste
 • Workshop
 • Safety reporting
  • Definitioner
  • Standarder for rapportering
  • Ansvarsområder for site og monitor
 • Håndtering af medicin i kliniske forsøg
  • Distribution af roller – site vs. monitor
  • Ansvarlighed - Site kontrol ved modtagelse
  • Mærkning inkl. add-on mærkning - Destruktion
  • Annex 13
11. maj 2023 8:30-15:25

Dag 3

 • Håndtering af data i kliniske forsøg (overvågning)
  • Adgang til elektroniske patientjournaler
  • Riskobaseret overvågning - SDV/SDR - Data management
 • Praktisk overvågning og samarbejde mellem monitor og site
Praktisk information

Eksaminer

1. jun 2023 10:00-13:00
Gå til eksamensside

Registrering

Tilmeldingsfrist
2. maj 2023
Atrium
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Udsolgt
20. sep 2023 10:00-17:25

Dag 1

 • Grundlæggende forsøgsdesign
 • ICH-GCP
  • Investigators rolle og ansvar
  • Investigators tilsyn(R2)
  • Sponsors rolle og ansvar
 • Gruppearbejde
 • Involverede myndigheder
 1. Medicinrådet
 2. Loven om beskyttelse af personlige oplysninger
 3. Videnskabsetisk komité
21. sep 2023 8:30-17:40

Dag 2

 • Essentielle dokumenter
  • Protokol
  • ICF - Delegation log
  • Site file
  • Kontrakt + SOP kontrakter
  • Ansvarsområder for site og monitor
  • Håndtering af kliniske forsøgsdata (indsamling)
  • Standarder for forsøgsdata
  • Standarder for journalføring
  • CRF
  • Kildedataliste
 • Workshop
 • Safety reporting
  • Definitioner
  • Standarder for rapportering
  • Ansvarsområder for site og monitor
 • Håndtering af medicin i kliniske forsøg
  • Distribution af roller – site vs. monitor
  • Ansvarlighed - Site kontrol ved modtagelse
  • Mærkning inkl. add-on mærkning - Destruktion
  • Annex 13
22. sep 2023 8:30-15:25

Dag 3

 • Håndtering af data i kliniske forsøg (overvågning)
  • Adgang til elektroniske patientjournaler
  • Riskobaseret overvågning - SDV/SDR - Data management
 • Praktisk overvågning og samarbejde mellem monitor og site
Praktisk information

Eksaminer

27. okt 2023 10:00-13:00
Gå til eksamensside

Registrering

Tilmeldingsfrist
13. sep 2023
Atrium
Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Tilmeld dig her
20 - 22 sep
Ting kan ændre sig. Ovenstående er det forventede program.

Kursusinformation

Læsestof

Inden kurset får du adgang til information om obligatorisk og frivilligt læsestof via dit personlige Atrium log-in.

Sæt dig ind i det obligatoriske læsestof inden kursusstart. Det obligatoriske læsestof er også del af pensum til eksamen.

Forudsætninger

Erfaring med kontraktuelle relationer i kliniske forsøg er en fordel, men ikke et krav for deltagelse.

Eksamener

Eksamen afholdes online ca. 4-6 uger efter kurset.

Du modtager et link med eksamensspørgsmålene via dit personlige Atrium log-in.

For at deltage i eksamen skal du have gennemført kurset.

Kursusledere

Birgitte Horst
Auditor, GCP-koordinator
GCP-Enheden
Lene Palfelt
Competency Development Specialist
Novo Nordisk A/S

Undervisere

Charlotte Calov
Head of the GCP Unit at Odense University Hospital
GCP-enheden ved Odense Universitetshospital
Lene Grejs Petersen
Chefkonsulent
Lægemiddelstyrelsen
Eva Gjerlevsen Harreskov
Project Data Manager
Novo Nordisk A/S
Heidi Filtenborg Madsen
Senior Specialist, QPPV Office
Lundbeck A/S
Amalie Engemand Henriksen
Associate Director, Global Clinical Drug Supply
Genmab
Lene Eskildsen
Head of Quality Assurance
Vicore Pharma AB
Pernille Ask Aabo
GCP Koordinator; M.Sc.Pharm
GCP-enheden
Solveig Nordahl Jacobsen
Akademisk medarbejder, cand.pharm.
National Videnskabsetisk Komité
Birgitte Claudius
Sr. Medical Director
Astellas Pharma A/S
Birgitte Horst
Auditor, GCP-koordinator
GCP-Enheden
Lene Palfelt
Competency Development Specialist
Novo Nordisk A/S
Rikke Jantzen
RBQM Specialist, Centralised Monitoring Unit - HQ
Novo Nordisk A/S

Du er måske også interesseret i disse kurser

Vil du vide mere eller har du brug for hjælp?

Kontakt Client Manager Christina Spangsberg at +45 39 15 09 22

Send mig en besked