Klinisk projektstyring – tag hånd om dit projekt

Modul 1: Lær, hvordan du håndterer dit kliniske udviklingsprojekt

30. mar 2022

3 dages kursus

Engelsk

18.500 DKK ekskl. moms
(ca. 2.487 EUR ekskl. moms)
50% DISCOUNT FOR PUBLIC INSTITUTIONS

modul 1 

indhold

At håndtere et klinisk udviklingsprojekt er en kompleks og indviklet proces. Mange faktorer spiller ind, når forsøg gennemføres med succes. Klinisk Projektsstyring modul 1 styrker din forståelse for, hvilke metoder du skal bruge, når du arbejder på kliniske udviklingsprojekter. Du får også værktøjer til planlægning og opfølgning, der optimerer dit projekts effektivitet og succes og din egen rolle som projektleder.

I løbet af kurset lærer du at skabe overblik, planlægge og definere målsætninger for et projekt. Du vil arbejde med analyse og håndtering af risici og at forstå deres betydning for dit beslutningsgrundlag. Du bliver i stand til at evaluere samarbejdet i projektteamet og forstå, hvordan du samarbejder med interessenter.

Eftersom kursusdeltagerne repræsenterer stor bredde i faglighed, CROer og lægemiddelvirksomheder, er netværk og udveksling af erfaringer en central del af dette modul. Vi gør vores bedste for at udnytte dette ved at indarbejde kursisternes forskellige erfaringer og perspektiver i træningen. De mange praktiske øvelser og diskussioner er oplagte muligheder for at styrke dit netværk.

Da kurset er involverende og inddrager cases og workshops, der konkretiserer de teoretiske koncepter, forventer vi, at du deltager aktivt.

Kurset er udviklet i samarbejde med IMPLEMENT Learning Institute.

For at opnå diplom i Clinical Project Management skal du bestå eksaminerne for modul 1 og modul 2.  Keywords

  • Clinical Project Management
  • Overblik
  • Projektlederens værktøjskasse
  • Metoder til projektledelse
  • Metoder til klinisk forskning
  • Life Cycle for kliniske forsøg
  • At lede projekter med fokus på tidslinjer og retning
  • Risk Management i projekter
  • At omsætte teori til praksis

  Hej! Har du brug for hjælp til at vælge det rette kursus?

  Vi er klar til at hjælpe dig på +45 39 27 60 60 eller contact@atriumcph.com  Læs mere

  Kursusleder(e) og undervisere

  • Jakob Brøndsted
   Kursusleder
   Partner
   IMPLEMENT Consulting Group
  • Mette Strange
   Kursusleder
   Senior Trial Project Manager
   Novo Nordisk A/S
  Se alle

  ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG?

  Kurset er relevant for fagfolk inden for klinisk udvikling og research fra både sponsor/CRO og academia/site, som er involverede i kliniske udviklingsprojekter, fx kliniske forsøgsprojekter, produktudvikling, R&D-projekter og late stage projekter.

  det lærer du   

  1. At forstå de grundlæggende elementer i ledelse af kliniske udviklingsprojekter
  2. At navigere i projektmiljøet (governancemodeller, regulativer, retningslinjer, SOPer)
  3. At skabe overblik, planlægge, organisere, estimere ressourcebehov (tid og udgifter) og lægge et budget for dit projekt
  4. At identificere og håndtere projektets stakeholdere, CRO, site management og sponsor
  5. At planlægge kliniske forsøg (milepæle, faser og aktiviteter)
  6. At håndtere ‘the dynamic cycle of Project Risk Management’ (planlægning, identifikation, analyse, risk response, overvågning og kontrol)
  7. At analysere og håndtere risici ved at identificere projektets kritiske faser og deres betydning for dit beslutningsgrundlag (‘The Risk’ mindset)

  det får din virksomhed 

  1. En medarbejder med grundlæggende forståelse for håndtering af kliniske udviklingsprojekter
  2. En medarbejder, der forstår projektmiljøet (governancemodeller, regulativer, retningslinjer, SOPer)
  3. En medarbejder, der kan skabe overblik, planlægge, organisere og lægge et budget for et projekt i et klinisk miljø
  4. En medarbejder, der kan identificere og håndtere projektets stakeholdere: CRO, site management og sponsor
  5. En medarbejder, der kan planlægge kliniske forsøg (milepæle, faser og aktiviteter)
  6. En medarbejder, der kan give værdifuldt input til andre i teamet om klinisk projektledelse
  7. En medarbejder, der kan begå sig i et yderst dynamisk og omskifteligt miljø

  Kursuskalender

  Start 30. mar 2022
  30. mar 2022 9:00-17:00

  DAG 1

  • Velkomst og introduktion
  • Hvad er et projekt?
  • At sætte mål
  • Stakeholder management
  • Evaluering af projekter
  31. mar 2022 9:00-17:00

  DAG 2

  • Opsamling på dag 1
  • Planlægning af milepæle
  • Planlægning af sprint
  • Estimater
  • Risikostyring
  • Project LIVE!
  1. apr 2022 9:00-16:00

  DAG 3

  • Kommunikation
  • Projektorganisationen
  • Projektdilemma
  • Projektlederens rolle
  • Personlig handlings- og træningsplan
  • Eksamen: multiple choice
  • Opsamling
  • Farvel og på gensyn på modul 2
  Praktisk information

  Registrering

  Tilmeldingsfrist
  23. mar 2022
  Atrium
  Lersø Parkallé 101
  2100 København Ø
  Ting kan ændre sig. Ovenstående er det forventede program.

  Kursusinformation

  Læsestof

  Inden kurset får du adgang til information om obligatorisk og frivilligt læsestof via dit personlige Atrium log-in.

  Sæt dig ind i det obligatoriske læsestof inden kursusstart. Det obligatoriske læsestof er også del af pensum til eksamen.

  Som forberedelse til modul 1 er der 8 e-læringsmoduler, der matcher indholdet på modul 1. 

  Inden kurset får du via et link adgang til IMPLEMENTs 8 obligatoriske e-læringsmoduler. Hvert modul tager ca. 35 minutter og består af en intro-test, selve e-læringen og en afsluttende test. Vær opmærksom på, at IMPLEMENT-licensen på 750,00 kr. er inkluderet i kursusgebyret.

  Som forberedelse til kurset skal du desuden have en samtale med din nærmeste chef (du får tilsendt inspiration til samtalen).

  Forudsætninger

  Modul 1: For at deltage på dette kursus skal du have en relevant uddannelsesmæssig baggrund på bachelorniveau og minimum 6-12 måneders erfaring i projektledelse eller tilsvarende. Vi vurderer alle ansøgninger løbende. 

  Opfylder du ikke kravene, kan du stadig anmode om at deltage i kurset, hvis du har erfaring på projektlederområdet, der kvalificerer dig til at få udbytte af træningen og gør, at du kan deltage aktivt. Vi tillader, at op til 10% af pladserne besættes af ansøgere, som har ingen eller meget begrænset erfaring med klinisk Project Management. Vi vurderer ansøgere individuelt.

  Modul 2: For at deltage på modul 2 skal du have bestået eksamen på modul 1.

  Eksamener

  Eksamen for modul 1 afholdes på kursets sidste dag.

  Kurset er en del af dette uddannelsesprogram

  Diplom i klinisk projektstyring

  Clinical research certification for professionals involved in clinical trials. Developed in cooperation with IMPLEMENT and international experts within clinical development this clinical project management programme gives you state of the art training and proven methodology you can apply directly

  Læs mere

  Kursusleder(e)

  Jakob Brøndsted
  Partner
  IMPLEMENT Consulting Group
  Mette Strange
  Senior Trial Project Manager
  Novo Nordisk A/S

  Du er måske også interesseret i disse kurser

  Vil du vide mere eller har du brug for hjællp?

  Kontakt Client Manager Christina Spangsberg at +45 39 15 09 22

  Send mig en besked