Hvilke kompetencer skal
du satse på i fremtiden?

Hvilke kompetencer skal
du satse på i fremtiden?

september 2020

Hvilke kompetencer skal du satse på i fremtiden?

Sundhedsfaglige kompetencer stopper aldrig med at være relevante. Ikke desto mindre tyder meget på, at din indstilling og arbejdsform er mindst lige så væsentlig. Digitale kompetencer, fleksibilitet og gode kommunikationsevner er i stigende grad vigtige.

Globaliseringen og muligheden for at analysere data med stor hastighed og præcision påvirker markedsforholdene og måden, vi arbejder. Hvordan forbliver du selv relevant? Hvordan styrker du din virksomheds fortsatte udvikling? Hvor parate er I til fremtiden? Vigtige spørgsmål, som ofte kalder på forandringer, når du går ærligt og grundigt til værks.


Reorganisering nødvendig på grund af ændringer i marked og produktportefølje

I Roche blev det i slutningen af 2018 identificeret, at der var sket ændringer i virksomhedens produktportefølje og ændringer i det marked, de er en del af. For at sikre en fortsat succesfuld forretning stod det derfor klart for den daværende ledelse, at en tilpasning var nødvendig. Det indbefattede dels en ændring af organisationen, dels en ændring af måden at arbejde og lede på.

Roche tog et stort skridt og indførte en ny organisationsmodel 1. maj 2019, der samtidig indebar en radikal ændring af virksomhedens rutiner med indførelsen af agilitet, selvledelse og autonomi.

”Når markedet og éns produkter ændrer sig, må man tilpasse sig. Store forandringer var undervejs, og dem ønskede vi at være parate til. Vi kunne vælge at forandre os, eller gå i stå,” fortæller Linda Vestergaard, Head of HR and Business Support hos Roche, om anledningen til den omfattende organisationsforandring.


Medarbejderinvolvering helt afgørende

Involvering af medarbejderne har været en høj prioritet hele vejen igennem forløbet. Samtidig har løbende kommunikation og tilstrækkeligt med information skabt transparens og sikret engagement.

”Vi har været meget eksplicitte om, hvorfor forandringerne var nødvendige. Vi etablerede teams som med ekstern hjælp og forskellige fokusområder arbejdede med at konkretisere, hvad der er behov for i fremtiden. Summen af deres indsats og det efterfølgende arbejde med at samle alle anbefalinger førte til den organisation, vi har i dag, som er en flad organisation med kunden i centrum,” fortæller Linda Vestergaard.

Helt konkret blev hele mellemlederlaget fjernet, og hvor der før var over 20 ledere er der i dag otte centerledere. Samtidig blev 37 roller nedlagt og 37 nye roller defineret. Forandringerne betød rokader internt og rekruttering eksternt, når ikke kompetencerne fandtes i huset.


Den rette indstilling er afgørende

I dag er Roche gearet til fremtiden, og organisationen kan let tilpasses, når vilkårene ændrer sig. Medarbejdernes kompetencer matcher således ikke alene de sundhedsfaglige færdigheder. De har navnlig også det agile mind-set, som er vigtig for fremtidens medarbejdere.

”Indstilling er altafgørende, resten kan læres. Det er vigtigt for os, at vi finder de rette mennesker. Så investerer vi i oplæring, tid og uddannelse. Sådan som vi er organiseret i dag, er der ingen vej udenom at eksempelvis være udstyret med en god portion fleksibilitet, mod og handlekraft,” fortæller Linda Vestergaard.


Vigtige kompetencer i den agile organisation

Roche har fundet formlen for, hvad der er væsentligt hos dem. Funktionsspecifikke og sundhedsfaglige kompetencer er stadig knyttet til de enkelte roller og ændrer sig ikke, men på tværs af roller i organisationen har virksomheden formuleret et sæt af vigtige kompetencer.

Grundlæggende for den nye organisation er, at den er agil, men hvad betyder det i praksis, og hvilke krav stiller det til medarbejderne?

”Vi plejer at sige, at vi kører på et skateboard. Det kan godt være, målet er en super lækker sportsvogn, men lige så snart vi har en plade og fire hjul, så er vi på vej. Filosofien bag er at lære undervejs i processen. Vi arbejder i mange, små, korte sprint, hvor vi får input, justerer, optimerer og hele tiden bevæger os fremad. Det kræver mod, og man skal turde fejle,” fortæller Linda Vestergaard.


6 veje til en agil hverdag

Hos Roche arbejder de med afsæt i seks væsentlige områder, som er forudsætninger for at kunne handle agilt. I helt korte træk er dette, hvad medarbejderne opfordres til:

  • Vær pragmatisk (80/20): Fremskridt er væsentligere end perfektion, og der skal være plads til usikkerhed undervejs.
  • Stil spørgsmål: Den enkelte skal have modet til at stå frem, udfordre og lade sig udfordre.
  • Udvis tillid og styrke: Træf de nødvendige beslutninger og støt op om dine kolleger.
  • Vær eksperimenterende og risikovillig: Vær modig, prøv tingene af og se fremad, når du fejler.
  • Indgå i netværk og prioritér samarbejde: Del viden, ekspertise og læring.
  • Tag ansvar for egen læring: Vær nysgerrig og bevæg dig ud af komfortzonen, hvor du lærer nyt.

Sådan klæder Roche organisationen på til at være agil

At tænke og handle anderledes i hverdagen kræver, at der er støtte til de dele, der kan udfordre. Derfor er det en naturlig del af implementeringen af den nye organisation at arbejde med eksempelvis feedback, nye mødeformer og teknikker, der understøtter agilitet i praksis.

”Vi har prioriteret træning i feedback. Det kræver mod at bede om og give feedback, og det kan være udfordrende for mange. Det er super vigtigt, at vi alle er komfortable med det, og heldigvis er det noget, man kan træne. Samtidig har vi en agile coach og to scrum masters, som vi har uddannet til at støtte op om arbejdsformen, og som er ressourcer, kollegerne kan trække på,” fortæller Linda Vestergaard.

For Roche var en ny organisation og den agile tankegang måden vejen frem. For andre vil det se anderledes ud. Det afgørende er at tage sig tid til at besvare de kritiske spørgsmål om fremtiden, kompetencer og værdiskabelse. Hvordan vedbliver I at være relevante i markedet?


Inspireret? Sådan kommer du videre

Roche hentede blandt andet hjælp i bogen Fremtidens organisation af Frederic Laloux og har tidligere arbejdet med ”Growth Mindset,” hvilket også havde betydning for organisationens parathed.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre om mulighederne for et virksomhedsrettet forløb og rådgivning på et specifikt life science-område.

Vores søsterorganisation Signum udfører ligeledes markedsanalyser og rådgivning, der giver indsigt og hjælper jer til at stille skarpt på behov i fremtiden.