VELKOMMEN TIL
LIFE SCIENCE HUSET

VELKOMMEN TIL 
LIFE SCIENCE HUSET

januar 2021

Nyt mødested skal styrke samarbejdet i life science-miljøet


Med et spritnyt Life Science Hus på Østerbro i København inviterer organisationerne på Lersø Parkallé 101 nu til innovation og udvikling. Huset bliver samlingssted for aktører på tværs af life science og sundhedsøkosystemet, og målet er at styrke en branche, der skaber bedre sundhed for flere.


Fremsynede sundhedsløsninger opstår ikke i et tomrum. Nytænkning og samarbejde er vejen frem, og fremtidens sundhedsløsninger bliver til i et samspil mellem offentlige institutioner, life science-industrien (lægemiddel, biotech, medico og tech/eHealth), start-up milljøet og vidensinstitutioner. Samarbejde på tværs kræver mødesteder, og derfor har virksomhederne, der sammen har til huse på Lersø Parkallé 101 (Lif, Atrium, Medicin.dk, DLIMI m.fl.) nu taget initiativ til det nye Life Science Hus. 

”Life science er et fyrtårn for Danmark og vigtig for Danmarks fremtid både når det kommer til eksport og investeringer. Den position forpligter, og nu skaber vi som brancheforening rammerne for et samarbejde på tværs af life science og hele sundhedsøkosystemet. At Life Science Huset nu står klar er kun starten. Værdiskabelsen sker i netværksdelen, når individer og organisationer mødes og bruger huset. Her har vi allesammen et ansvar, og mit budskab er helt klart: Brug Huset!” lyder opfordringen fra Peter Drøidal, landechef for Novartis og bestyrelsesformand for Lif.


Skæve vinkler og udfordrende perspektiver

Behovet for at definere sundhedsøkosystemet langt bredere end tidligere kommer blandt andet til at være styrende for brugen af det nye Life Science Hus. Personlig sundhed er en megatrend, og teknologien udvikler sig fortsat eksponentielt. Dette er blot nogle af de forhold, der udfordrer det velkendte og kalder på nysgerrighed og videndeling uden for egne områder.

”Vi kommer til at samle aktører fra hele sundhedsøkosystemet til konferencer, særlige events og gå-hjem-møder, hvor vigtige temaer, skæve vinkler og udfordrende perspektiver bringes i spil. Vi har allerede mange gode ideer på tegnebrættet, men det er mindst lige så vigtigt, at andre byder ind. Huset skal bruges aktivt, og ud over at stille rammerne til rådighed sparrer vi gerne med aktørerne om dagsordener, oplægsholdere, invitationer, format og afvikling af møder”, fortæller Sysser Agergaard Ærtebjerg, Team Lead Business Development i Atrium, som står i spidsen for udvikling af Life Science Huset.


Moderne mødefaciliteter med lidt ekstra

Huset på Lersø Parkallé er allerede kendt af mange, og det har den seneste tid gennemgået en omfattende renovering, så det i dag opfylder alle krav til professionel afvikling af møder og konferencer. Gode udenomsfaciliteter sikrer også behagelige rammer for pauser, uformelle møder og arbejde mellem møder. Mødelokaler og auditorie kan bookes ved henvendelse til Atrium.

”Life Science Huset byder på meget mere end god frokost, fine mødelokaler og en projektor, der virker. Alt spiller, som det skal, og på toppen af det tilbyder vi nu også et hus, hvor du som det naturligste i verden indtræder i et fællesskab af mennesker, der er lige så passionerede som dig om at skabe fremtidens bedste sundhedsløsninger og sikre Danmarks position som markedsledende på life science-området. Det kommer til at skabe nogle helt særlige muligheder”, siger Sysser Agergaard Ærtebjerg.


Værdifuldt at mødes på tværs

Når vi kan begynde at mødes igen i den fysiske verden, forventer det, at mange aktører ser værdien i at samles i et hus med eksperter og ildsjæle inden for sundhed. De første arrangementer er da også allerede i kalenderen. For eksempel inviterer Atrium i 23. september i samarbejde med NIRAS til konference om FNs verdensmål i dagligdagen i life science.

Michael Møller, markedschef i NIRAS, ser mange muligheder med det nye hus: ”Sammen kan vi skabe en kultur, hvor der er lydhørhed og interesse på tværs, og hvor vi kan hente viden og inspiration. Med verdensmålskonferencen kobler vi sundhed og bæredygtighed. Ved at afholde konferencen i det nye Life Science Hus bidrager vi samtidig til visionen om at styrke og udvikle den netværkstilgang, der er så vigtig for, at Danmark også i fremtiden skaber bedre sundhed for flere. Det, synes jeg, er vigtigt. Vi skal ud af hver vores møderum og samles på tværs. Det kan vi nu i Life Science Huset”, siger Michael Møller.GÅ til life science husets website 


Var dette relevant for dig? Så kunne denne rapport også have din interesse: