ENLI
lægemiddelindustriens eget selvjustitsorgan

ENLI
LÆGEMIDDELINDUSTRIENS
EGET SELVJUSTITSORGAN

april 2023

Undgå de to fejlopfattelser, ENLI oftest støder på

Industriens indre vagthund, ENLI, er garant for et højt etisk niveau, når det gælder markedsføring. De tilknyttede virksomheder er generelt gode, når det kommer til selvjustits, men på enkelte områder kan de gøre det endnu bedre. Læs med og få indblik i ENLIs arbejde og deres bud på, hvordan lægemiddelindustrien fortsat styrker sin troværdighed.


Uetisk adfærd og dårlig omtale skaber utryghed blandt patienter og sundhedspersonale og påvirker hele lægemiddelindustrien i årevis. Ét enkelt fejltrin rammer alle. Heldigvis er der langt mellem de enkeltsager, der kan give industrien et blakket rygte. Den høje grad af selvjustits og forebyggelse betyder, at de fleste virksomheder ved, hvordan de efterlever reglerne.

Sidste år blev der uddelt 29 bøder ud af omkring 5.000 indrapporterede aktiviteter. Samarbejdet mellem de tilsluttede virksomheder og ENLI er godt, og ønsket om at efterleve reglerne er stort. Det styrker branchens troværdighed. Er du ny i industrien kommer lige en kort redegørelse for, hvad ENLI er for en størrelse.


Ganske kort: Hvad er ENLI?

ENLI er forkortelsen for Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien og er lægemiddelindustriens eget selvjustitsorgan, der skal sikre, at reklameaktiviteter over for sundhedspersoner og andre interessenter sker på en lovlig og etisk forsvarlig måde.

ENLI fungerer som et frivilligt supplement til den kontrol Lægemiddelstyrelsen udøver, ligesom ENLIs regelgrundlag på en række områder indeholder regler, der går betydeligt længere, end den danske lovgivning. Derfor er lægemiddelindustrien en af de mest regulerede brancher i Danmark.


Hård selvjustits giver tryghed i branchen

Tillid til lægemiddelindustrien og tryghed for patienterne og beslutningstagerne er den afgørende årsag til selvjustits og ENLIs berettigelse. Samtidig giver det stor tryghed virksomhederne imellem at vide, at alle arbejder på de samme betingelser.

Hvert år indsender de tilsluttede virksomheder omkring 5.000 beskrivelser af markedsføringsaktiviteter til ENLI. Ud af disse gennemgås ca. 38% i omfattende stikprøver. Til sammenligning tager man i nogle lande kun stilling til sager, når der kommer en klage.

”Vi bliver nok opfattet som værende ret hårde ift. andre lande. Det bunder dog i, at vi tager stikprøver og udvikler praksis løbende i stedet for blot at agere på baggrund af klager. Den ’hårdhed’ kommer industrien til gode, fordi de så ikke behøver at vogte lige så meget over hinanden. Der er en tryghed i at vide, at alle spiller efter de samme regler, og at sandsynligheden for, at ENLI selv opdager brud på reglerne, er forholdsvis stor,” fortæller Rikke Bækgaard Thomassen, sekretariatschef hos ENLI.


To fejlopfattelser, ENLI oftest støder på

Generelt er industrien god til at handle forsvarligt og følge reglerne, men på to områder oplever ENLI af og til, at virksomhederne er udfordrede. Et godt råd til virksomhederne vil derfor være at huske følgende om marketing compliance:


1: Ikke en funktion, men et mindset

Enkelte virksomheder reducerer compliance til en funktion for en enkelt medarbejder. Vedkommende bliver intern politibetjent og den, der tager nej-hatten på. Det kan være en fin service for resten af virksomheden, men det er også sårbart, når en erfaren og vidende compliance-person stopper. Derfor er det en god idé, at compliance er en naturlig del af medarbejdernes mindset.

”For nogle virksomheder hænger et højt compliance-niveau direkte sammen med den person, der sad i stillingen. Vi ser det ved et stigende antal henvendelser, hvis én vigtig medarbejder stopper,” fortæller Rikke Bækgaard Thomassen.


2: Ikke begrænset til marketing

Desuden er det vigtigt at huske, at reglerne gælder for ALLE i virksomheden. Der er ikke en sondring mellem medical og marketing. I det øjeblik du kommunikerer udadtil, er du virksomheden – uanset titel og rolle – og så gælder reglerne.

”De fleste virksomheder har interne regler for, hvem der må svare på hvilke henvendelser. Nogle tror fejlagtigt, at de så er på den sikre side. Selvom eksempelvis en medical-person opfatter sig selv som forsker og udfører videnskabeligt arbejde, så er vedkommende underlagt fuldstændig samme regler som sine kollegaer i marketing,” uddyber Rikke Bækgaard Thomassen.


Absolut grund til at holde sig opdateret

Forbud mod at give gaver og stramme regler omkring, hvornår og på hvilket niveau bespisning er acceptabelt er eksempler på, at den almene opfattelse af, hvad der er i orden i omgangen med læger og offentlige myndigheder ændrer sig løbende. Intet er mejslet i sten, og det der var acceptabelt tidligere, kan nu være no-go. Når det handler om etik, er det vigtigt at være lydhør over for forandringer.

Uanset om du er ny i lægemiddelindustrien, eller om du hører til blandt de erfarne, er der gode muligheder for løbende at holde dig opdateret. Alle vores kurser inden for Marketing Compliance giver dig rig mulighed for at diskutere detaljer og konkrete sager. Her dykker I også ned i nogle af de områder, der giver anledning til flest spørgsmål.Se vores samlede udvalg af Marketing Compliance kurser.


Herudover leverer vi også rådgivning tilpasset den enkelte virksomhed samt netværk for marketing compliance-professionelle.