Er du klar til den
nye arbejdsstyrke?

Er du klar til den
nye arbejdsstyrke?

maj 2020

Er du klar til den nye arbejdsstyrke?

Tiltrækning af de rette medarbejdere er en kritisk faktor for din forretning. Ved du, hvad yngre generationer forventer af deres arbejdsliv? Er du parat til at imødekomme deres krav, og i så fald: Hvordan gør du det uden at undergrave din nuværende arbejdskultur?


Nye generationer som Millennials og deres yngre pendant, gen Z’s, har andre ambitioner for deres arbejdsliv end ældre generationer. Samtidig ser vi et større spænd af generationer på arbejdsmarkedet end nogensinde før, fordi ældre kollegaer (der næsten kunne være Millenials’ bedsteforældre) forbliver aktive længere.


Alarmklokkerne ringer i C-suiter

De sidste otte år har Deloitte offentliggjort en Global Millennial Survey. Deres seneste undersøgelse inkluderer Gen Z, der er født mellem 1995 og 2002, og derfor er på vej ud på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen i 2019 er den hidtil mest omfattende med en på 16.425 deltagere fordelt på 42 lande. Som konklusion advarer Deloitte: "Resultaterne af dette års undersøgelse bør få alarmklokkerne til at ringe i C-suiter verden over."

Men hvorfor det? Hvorfor skal ledelsen bekymre sig, og hvor skal de være særlig opmærksomme? Vi har dykket ned i undersøgelsen, og giver dig i denne artikel nogle centrale konklusioner.


Formålsstyret og bekymret for klimaet

Millennials samt Gen Z’s beskrives ofte som desillusionerede og skeptiske over for virksomheders motiver. I deres søgen efter mening værdsætter de formålstyrede virksomheder både som forbrugere og ansatte. Deres yndlingsselskaber er dem, der bakker deres stærke værdier og holdninger op med meningsfulde handlinger til støtte for klima, samfund eller menneskers velvære. Millennials og Gen Z’s bekymrer sig for mental sundhed, og balancen mellem arbejdsliv og privatliv er derfor en høj prioritet for dem.


Her bør ledelsen være opmærksom

Fra et arbejdslivsperspektiv har vi uddraget highlights fra 2019-undersøgelsen, og her er nogle af de tendenser, ledelsen skal være særligt opmærksom på:


Virksomheden er ude af trit med Millennials’ og Gen Z’s prioriteter

Der er en stigende opfattelse blandt respondenterne af, at virksomheder fokuserer mere på deres egen dagsorden end samfundets. Den yngre generation forventer, at virksomheder skal producere varer og tjenester af høj kvalitet, skabe job og yde omsorg for medarbejdere og samfundet, men deres oplevelse er, at virksomheder oftere vægter overskud over det at tjene et højere formål.


Uoverensstemmelse om virksomhedens rolle i udviklingen af talent til Industri 4.0

Yderligere integration af data og machine learning henimod Industri 4.0 kræver nye kompetencer. Forberedelse af arbejdsstyrken til Industri 4.0 er uundgåelig, men erhvervsledere betragter dette primært som individers og regeringens ansvar, mens Millennials forventer, at virksomheder skal hjælpe dem med at forberede sig på Industri 4.0.


Loyal - så længe deres behov er opfyldt

Undersøgelsen viser en bemærkelsesværdig stigning i antallet af Millennials, der overvejer at forlade deres job inden for en toårig periode. Tendensen støttes af det faktum, at en fjerdedel af dem faktisk har forladt en arbejdsgiver inden for de seneste 24 måneder. For virksomheder, der ønsker stabil arbejdskraft, er dette en udfordring.


De har et gyldigt alternativ til virksomhedslivet

Ligeså meget som Millennials og Gen Z’s er åbne for at skifte fra en virksomhed til et anden, så betragter de også freelancing og kontraktarbejde som alternativer til virksomhedslivet. Mere end 80 % ser det som en reel mulighed. De primære drivkræfter er den potentielle økonomiske fordel, frihed til at planlægge arbejdet, og en bedre balance mellem arbejde og fritid.


Spænd over fire generationer

Ud over disse bekymringer kan det være en udfordring at samle fire generationer på en arbejdsplads. Baby Boomers, Generation X, Millennials og Gen Z har forskellige karriereambitioner, forskellig arbejdsetik og motiveres forskelligt.

For eksempel forventer de yngre generationer meget mere feedback i deres daglige arbejde og information om igangværende beslutningsprocesser. Som digitalt indfødte er de vant til at have information tilgængelig, lige når de ønsker det. Dette forventer de også arbejdsmæssigt. Derudover er feedback en integreret del af deres daglige liv, som de også betragter som naturlig og værdifuld på arbejdet. For Gen Z’s ville daglige check-ins være perfekte, mens ældre generationer sandsynligvis ville betragte det som upassende og forstyrrende.


Hvor er du?

Er du klar over, hvordan generationsskift påvirker din virksomhed? Og hvor forberedt – og åben – er du over for at invitere de yngre generationer ind? Respekterer du deres tilgang til arbejdslivet, eller betragter du det som dit job at forme dem til at passe til den eksisterende kultur? Eller måske lidt af begge dele?

Vi har opstillet et sæt inspirerende spørgsmål, der kan hjælpe med at øge din organisations opmærksomhed på nogle af de områder, der er kritiske i forhold til at invitere de yngre generationer indenfor og imødekomme deres behov:


  1. Har din virksomhed et erklæret formål, der går ud over markedsværdi, vækst og overskud?
  2. Er dit formål klart kommunikeret, integreret i din virksomhedskultur og understøttet med meningsfulde handlinger?
  3. Fører ledelsen an som det gode eksempel, dvs. som agenter for positiv forandring?
  4. Er feedback integreret i din kultur, og hvordan gives og modtages den?
  5. Er dit formål og værdier stærke nok til at tiltrække Millennials og Gen Z’s – og er din økonomiske incitamentstruktur og muligheder for vækst stærke nok til at fastholde dem?
  6. Hvordan forbereder du dig selv og dine medarbejdere til Industri 4.0?

Vil du have mere hjælp til at forberede dig på Millenials og Gen Z?  

På tværs af brancher står virksomheder over for de samme udfordringer, når de skal byde nye generationer velkommen og rumme flere generationer samtidig. Nogle udfordringer er dog mere branchespecifikke. Er du nysgerrig efter Life Science-perspektivet? Vi har bedt Søren-Ulrik Rolsted Fangholm, Head of Atrium og Direktør, Marketing & Business Development, DLI Marketing Intelligence, om at besvare de 6 spørgsmål ovenfor og dele sine tanker om muligheder og trusler for lægemiddelvirksomheder. Atrium og DLI MI er del af Lægemiddelindustriforeningen (LIF).


Klik for at læse del 2 af denne artikel: “Hvad er din x-faktor?”.