juni 2021

Personlig medicin for sundhedsfaglige

Arbejder du i det offentlige sundhedssystem, så har du en vigtig rolle, når patienter for alvor skal drage fordel af mulighederne med personlig medicin. Området er en politisk prioritet og der forskes flittigt, men implementering af viden afhænger af dig og dine kollegaer.

At bringe forskningsmæssig viden i anvendelse afhænger i høj grad af det sundhedsfaglige personale ude på hospitalsgange og i konsultationsværelser. Hidtil har der ikke været mange muligheder for at tilegne sig kompetencer inden for personlig medicin, men i år slår Københavns Universitet dørene op for en splinterny Master i personlig medicin – og hos Atrium kan du nu også tilmelde dig et kursus i emnet.

Men hvad er egentlig personlig medicin, hvilke tiltag er iværksat, og hvad kan du reelt gøre for at holde dig opdateret? Læs videre og få et hurtigt overblik. 


Skræddersyet behandling baseret på genetik

Personlig medicin er forebyggelse, diagnostik og behandling tilpasset den enkelte patient. En skræddersyet behandling, der tager højde for særlige biologiske forhold hos individet. Det sker ved hjælp af primært genetisk information suppleret med yderligere sundhedsdata som eksempelvis billeddiagnostik, borgerskabte data og patientrapporterede data. Målet er at give en bedre behandling og dermed en bedre livskvalitet og overlevelse for patienten.


Den danske strategi for personlig medicin

I Danmark har vi siden 2016 haft en National strategi for Personlig Medicin. Med strategien, som den daværende regering og Danske Regioner stod bag, fulgte 100 mio. kr. til medfinansiering af arbejdet med personlig medicin. En central drivkraft for strategien er Nationalt Genom Center, der som en selvstændig organisation under Sundhedsministeriet opbygger en landsdækkende infrastruktur for personlig medicin, herunder en infrastruktur til kortlægning af genetisk arvemasse (genomsekventering) og anvendelse af genetiske oplysninger til patientbehandling og forskning.


Parat til at komme patienterne til gavn

Senest er regeringen og Danske Regioner i marts 2021 kommet med en opdatering til National strategi for Personlig Medicin, hvor de bekræfter, at samarbejdet fortsætter, og at infrastrukturen nu er på plads til at føre arbejdet ud i virkeligheden. Fra i år og frem mod 2024 vil op mod 60.000 patienter få tilbudt en genetisk analyse via Nationalt Genom Center.


Dine kompetencer inden for personlig medicin

Ét er forskning, noget andet er hverdagen med patienterne. Hvordan realiseres potentialet, hvem har ansvar for hvad, og hvad med etiske overvejelser og beskyttelse af data? Der er stadig langt flere spørgsmål end svar, men retningslinjerne er på plads, og mulighederne for efteruddannelse inden for området viser sig nu, hvor implementeringen er en realitet.

Blandt andet har Københavns Universitet i samarbejde med Aalborg, Aarhus, Syddansk og Danmarks Tekniske Universitet etableret en masteruddannelse i personlig medicin. For dig, som gerne vil sætte dig godt og grundigt ind i området, men hvor målet ikke er en masteruddannelse, kan du hos Atrium tilmelde dig et online-kursus om personlig medicin.


I samarbejde med internationale eksperter

Atriums online-kursus består af syv moduler, som du kan tilgå, når det passer dig (self-access). Samlet giver modulerne dig grundlæggende viden om personlig medicin fra de væsentligste vinkler. Indholdet er udviklet af danske eksperter, som i kraft af deres eget arbejde med genforskning har adgang til internationale spydspidser inden for personlig medicin. Således giver online kurset dig essensen af, hvad de fremmeste internationale eksperter har af viden på området for personlig medicin – uden at du skal være forsker for at forstå det.

Som en del af kurset får du også adgang til Q&A sessioner, hvor du kan stille spørgsmål direkte til eksperterne bag kurset. Læs mere om Introduktion til personlig medicin