januar 2023

Er innovative prisaftaler den rette vej til markedsintroduktion af jeres produkt?

For både patienter og for industri er der gevinster ved at tænke i nye former for prisaftaler, men processen er kompleks og tidskrævende, og erfaringerne er stadig begrænsede. En rapport peger på stort potentiale og nyt kursus klæder deltagerne på til at vurdere, om det er indsatsen værd.

Overvejer du en anderledes tilgang til prissætning, men er usikker på, hvad det indebærer, og om det overhovedet er besværet værd, så læs med her.


En mulig vej til færre konflikter og forsinkelser

Videnscenter for Life Science afdækker i rapporten, Sundhedsdata som fundament for effektbaserede aftaler, holdninger, muligheder og barrierer for en større udbredelse af effektbaserede prisaftaler. Traditionel prissætning kan have tendens til at ende i forsinkelser og konflikt med Medicinrådet. Måske er effektbaserede aftaler en alternativ vej for nogle typer innovativ medicin og terapier? Det undersøger rapporten.


Ingen lette løsninger

Rapportens overordnede konklusion er, at der ikke er nogle lette løsninger eller skabeloner at ty til. Til gengæld er både interesse, vilje og data til stede, hvilket kan bane vejen for det videre arbejde med effektbaserede prisaftaler. Processen er kompleks og tidskrævende, men det er relevant at tænke i de baner, når klinisk dokumentation er begrænset som fx på specialiserede områder med små og sjældne sygdomme samt inden for personlig medicin.


Vær flere om at tage beslutningen

”En innovativ prisaftale kræver, at I som virksomhed tager lederskab og selv løfter opgaven. I skal være skarpe på strategi, proces og metode, og det er en fordel, at I har en fælles forståelse for, hvilken opgave I går ind til. Der skal også være bred enighed om, at det er indsatsen værd,” fortæller Niels Christian Hirsch, Chief Advisor Market Access i Signum (tidligere DLIMI).


Dialog og indsigt modner beslutningen: Find afklaring på kurset ”Introduktion til effektbaserede risikodelingsaftaler”

”Om en ny tilgang til prissætning vil være den rigtige vej til markedsintroduktion for jeres produkt, findes der selvsagt ikke noget entydigt svar på. Men det er en god idé at trække på erfaringer fra dem, der allerede har gået vejen samt viden fra eksperter inden for anvendelse af sundhedsdata. Ligeledes kan dialog med andre, der overvejer effektbaserede risikodelingsaftaler, modne jeres beslutning, og netop de elementer indgår i Atrium-kursuset, Kom i mål med risikodelingsaftaler”, siger Niels Christian Hirsch.

Kursets afholdes d. 18-19. april 2023 og vil give dig det rette afsæt for at vurdere og beslutte, hvad der er den rigtig retning i din virksomhed. Kursusledere er Tove Holm-Larsen (CEO, Pharmaevidence) og Niels Christian Hirsch (Chief Advisor Market Access, Signum). Læs mere her: Kom i mål med risikodelingsaftaler.