Legemiddelkonsulentdiplom

maj 2022

Legemiddelkonsulentdiplom for norske legemiddelkonsulent-kandidater

Det var inntil den 1. april 2022 for enkelte yrkesgrupper krav om å ta legemiddelkonsulentutdanning i Danmark eller Sverige. Det gjøres oppmerksom på at reglene er endret så det er ikke et krav i henhold til regelverket lenger.


Opplæring av konsulenter som skal arbeide mot apotek med reseptfrie Legemidler

Det arrangeres et eget OTC lov- og bransjekurs for konsulenter som skal arbeide mot apotek med reseptfrie Legemidler.


Arbeid i medlemsbedrift

Alle som skal arbeide som registrert legemiddelkonsulent i Norge må jobbe i et av LMIs medlemsfirmaer.


For mer informasjon ta kontakt med LMI på telefon + 47 23 16 15 00.