Pharma:
Hvad er din x-faktor?

PHARMA: 
HVAD ER DIN X-FAKTOR?

maj 2020

Pharma: Hvad er din x-faktor?

Hvad er det ved din organisation, der kan tiltrække de nye talenter, som skal hjælpe dig med at holde førerpositionen? Virksomheder inden for Life Science udfordres i stigende grad til at revurdere deres traditionelle forretningsmodeller og genopfinde sig selv, mens nye teknologier dukker op, og store mængder data ændrer den generelle opfattelse af sundhed.


Tiltrækning og fastholdelse af nye generationer såsom Millennials (født mellem 1983 og 1994) og deres yngre pendant, Gen Z (født mellem 1995 og 2002), kan meget vel blive din vej til at forblive konkurrencedygtig. Men har du, hvad der skal til? Hvad er x-faktoren, der får dem til at vælge dig frem for andre? Og hvorfor skulle de overhovedet gå ind i din branche?


I denne artikel giver Søren-Ulrik Rolsted Fangholm, Head of Atrium og Direktør, Marketing & Business Development, i DLI Market Intelligence, et Life Science-perspektiv på Millenials og Gen Z’s baseret på sine mange år i branchen – og giver dig 6 gode råd:


Hvor er mulighederne og udfordringerne? Og hvordan kan branchen bedst byde de nye generationer velkommen ved at møde dem med forståelse af deres perspektiv?


De følgende 6 spørgsmål stammer fra del 1 af denne artikel, Er du klar til den nye arbejdsstyrke?  I den finder du highlights fra Deloittes nylige Global Millenial Survey om Millennials’ og Gen Z’s:


  1. Har din virksomhed et erklæret formål, der går ud over markedsværdi, vækst og overskud?
  2. Er dit formål klart kommunikeret, integreret i din virksomhedskultur og understøttet med meningsfulde handlinger?
  3. Fører ledelsen an som det gode eksempel, dvs. som agenter for positiv forandring?
  4. Er feedback integreret i din kultur, og hvordan gives og modtages den?
  5. Er dit formål og værdier stærke nok til at tiltrække Millennials og Gen Z’s – og er din økonomiske incitamentstruktur og muligheder for vækst stærke nok til at fastholde dem?
  6. Hvordan forbereder du dig selv og dine medarbejdere til Industri 4.0?

Svarene for lige præcis din organisation kan vi ikke give dig – men Søren-Ulriks perspektiver kan kickstarte din rejse:


(1) Har din virksomhed et erklæret formål, der går ud over markedsværdi, vækst og overskud?

Millennials og Gen Z’s er formålsdrevet. De køber fra, engagerer sig med og arbejder for virksomheder, der sætter et meningsfuldt formål højere end kun at drive en solid virksomhed. I Life Science kan dette oversættes til et ønske om at gøre en forskel i andre menneskers liv.

Virksomheder inden for Life Science vil derfor vinde meget ved ikke kun at behandle patienter, men anvende deres forskning og viden i bestræbelse på at hjælpe folk med at forblive sunde og forebygge eller bekæmpe sygdomme. Hvis Millennials og Gen Z’s ikke ser bæredygtighed og socialt ansvar afspejlet i dit erklærede formål, så skal du ikke forvente, at de stiger ombord.

Råd 1: Fokusér på mennesker og sundhed frem for patienter og sygdomme.


(2) Er dit formål klart kommunikeret, integreret i din virksomhedskultur og understøttet med meningsfulde handlinger?

At tilbyde jobsikkerhed, firmabil og høj status tiltrækker stadig nogle medarbejdere, men Millennials har tendens til at bedømme dig anderledes end tidligere generationer. De værdsætter at arbejde for et firma, de kan stå inde for. For dem er sikkerhed lig med at vide, at det erklærede formål er det, der sætter retningen for alle beslutninger og afspejles i kulturen såvel som den eksterne kommunikation og medier.

Råd 2: Millennials er allergiske over for "corporate bullshit." De ønsker dristig handling og tydeligt kommunikerede resultater, de kan stole på.

 

(3) Fører ledelsen an som det gode eksempel, dvs. som agenter for positiv forandring?

Yngre generationer respekterer ikke nødvendigvis autoriteter. De respekterer handling og lederskab. De er vokset op med sociale medier, er vant til både at ”followe” og ”un-followe” – og er hurtige til at opdage falske facader. Autenticitet og gennemsigtighed er særdeles værdsat, og ledere inden for Life Science kan med fordel prioritere at dyrke disse kvaliteter, som vil skabe tillid.

De traditionelle karriereveje bliver stadig fulgt af nogle unge i Life Science, men hvis de vil blive ledere, så kræver det, at de også fungerer som forandringsagenter og handler med et højt integritetsniveau. Det at have mere på spil på et personligt niveau og at identificere sig i en sådan grad med virksomheden kan være en udfordring for nogle.

Råd 3: Gør dig fortjent til deres tillid ved at dyrke autenticitet og gennemsigtighed i dit lederskab


(4) Er feedback integreret i din kultur, og hvordan gives og modtages den?

Millennials og Gen Z’s er kendte for at værdsætte hyppig feedback. Mange eksisterende processer for evaluering og feedback kører i cyklusser med årlige møder og evalueringer af resultater. For de yngre generationer er det langt fra nok, og derfor vil både dine vurderingssystemer og ledelsesstil med fordel kunne justeres.

Life Science er karakteriseret ved langvarige processer, og vil derfor ikke være tilbøjelig til intuitivt at overgå til meget hyppigere tilbagemeldinger. Men at negligere at feedback er en vigtig motivationsfaktor for disse generationer ville være en stor fejltagelse. I stedet bør man forstå, respektere og imødekomme deres behov. At operere med fokuseret, hyppig feedback kan meget vel være en kritisk faktor og et vigtigt redskab til talentfastholdelse og -udvikling.  

Råd 4: Integrér processer for hyppig feedback som del af din ledelsespraksis.


(5) Er dit formål og værdier stærke nok til at tiltrække Millennials og Gen Z’s – og er din økonomiske incitamentstruktur og muligheder for vækst stærke nok til at fastholde dem?

Som nævnt tidligere er det vigtigt med et klart, integreret formål, der retter sig mod en højere sag. Det er ligeledes vigtigt, at ledelsen følger og udlever dette formål. Finansielle belønninger betyder stadig noget, men at tilbyde muligheder for udvikling bør i højere grad være en prioritet. Og du kan godt være nødt til at genoverveje dit perspektiv på talentfastholdelse:

Yngre generationer betragter deres karriere som en række af interessante projekter, og de følger ikke nødvendigvis den traditionelle, slagne sti, som din virksomhed har lagt for dem. Bibeholdelse af talent er ikke ”bare” at holde dem låst i dit system, men kan også være et spørgsmål om at holde kontakten og invitere dem tilbage, når de er klar, efter at have opnået nye perspektiver og viden andetsteds.

Life Science-branchen er mere end nogen anden branche kendt for at holde deres kort tæt på kroppen; det er indlejret i tankegangen hos de ledere, der har ansvaret for at udvikle og kommercialisere produkter før konkurrenter. Denne tendens kan man være nødt til at ændre, fordi arbejdsstyrken er mere mobil – og mindre tålmodig.

Råd 5: Talentnetværk og co-creation kan være et element i at forblive attraktiv på længere sigt.

 

(6) Hvordan forbereder du dig selv og dine medarbejdere til Industri 4.0?

Industri 4.0 betegner tendensen, der arbejder henimod at bruge ny teknologi til automatisering og dataudveksling i produktionsteknologier og -processer. I Life Science har vi ikke oplevet den digitale revolution fuldt ud endnu, og forretningsmodeller skal i højere grad inkludere dataintegration, kunstig intelligens og machine learning.

Der er adskillige tilgange lægemiddelindustrien kan tage. To eksempler er:


  • Justér salgsprocesser ved at bruge nye teknologier og en digital tankegang i mødet med nye muligheder, da adgangen til HPC'er bliver stadig mere begrænset.
  • Integrér AI og datavidenskab i langt højere grad inden for R&D og i hele virksomheden for at forkorte produktudviklingsprocessen, og dermed opnå en kortere time-to-market.

Lange udviklingscyklusser og tilgange til evidens kan meget vel blive disrupted indefra eller i hvert fald suppleret med nye måder at arbejde med datamodeller og Real World Evidence. Der er et stigende behov for kompetencer såsom data scientists og sundhedsøkonomer samt en ny tilgang til forretningsmodeller.

Det bliver måske de yngre generationer, der kommer til at føre an i denne digitale revolution, men branchen skal give dem plads. Samarbejde med studerende og engagerede mennesker fra andre brancher kan give dig inspiration til at skabe rammerne for at eksperimentere med nye teknologier og udforske alternative tilgange til sundhed. Internt kan I tage et stort stridt henimod Industri 4.0 ved at fokusere på nye teknologier, at tilbyde efteruddannelse  til medarbejdere og at sikre, at du tilbyder et miljø, der understøtter innovativ tænkning.

Råd 6: Etablér et åbent miljø og giv muligheder for fortsat læring.


Del 1: Millenials og Gen Zs kommer. Er du klar til den nye arbejdsstyrke?

På tværs af brancher står virksomheder over for de samme udfordringer, når det kommer til at byde nye generationer velkommen og rumme flere generationer samtidig. Tiltrækning af de rigtige medarbejdere er en kritisk faktor for din virksomhed. Ved du, hvad yngre generationer forventer af deres arbejdsliv? Er du parat til at imødekomme deres krav?


Læs del 1 af denne artikel: “Er du klar til den nye arbejdsstyrke?”.