marts 2021

Tilbage på skolebænken?

Hos Atrium er flere af kursusdeltagerne gengangere. De prioriterer adgang til nyeste viden højt og ved, at en dag på skolebænken er en god investering i at løse arbejdsopgaverne bedst muligt.

Da Sanna Rockström for nyligt deltog på kurset ”Compliance-regler i Norden” var det ikke første gang. Når hun ser et kursus, hvor alle emner matcher hendes arbejdsområder, er det ikke svært at tage beslutning om at deltage. Heller ikke selvom hun var på det samme kursus to år tidligere.


Supplerer sparring i hverdagen med kurser

Sanna Rockström arbejder som Compliance and Medical Information Officer hos Janssen Sweden, som er en del af Johnson & Johnson og tager hånd om spørgsmål, der vedrører det finske marked. Løbende sparring med kollegaer er værdifuld, men af og til skal det suppleres med formaliseret opdatering på nye tendenser og regler.

“Jeg er en del af et nordisk team, hvor vi diskuterer alt på tværs af Norden. For hele tiden at være opdateret er det også vigtigt for mig at få nyeste viden og baggrundsinformation direkte fra industriens organisationer. Det er er godt boost og giver værdi i mit daglige arbejde”, forklarer Sanna Rockström.


Fordele ved både fysiske og virtuelle møder

Sanna Rockström har deltaget på både den fysiske og den virtuelle udgave af kurset. Hendes oplevelse er, at det rent netværksmæssigt er noget andet at mødes fysisk, men at indholdet og afviklingen af den virtuelle variant er fuldt på højde med det fysiske kursus.

”Det var virkelig godt organiseret og meget interaktivt. Jeg kunne rigtig godt lide måden meningsmålinger, små test, opsummeringer og chat-funktionen blev brugt. Det blev aldrig kedeligt og tiden fløj bare afsted. I løbet af dagen var der også indlagt korte pauser med fysisk aktivitet, så der blev også taget højde for, at vi alle sad derhjemme foran skærmen. Det hjalp mig til at være fokuseret og motiveret hele vejen igennem dagen”, fortæller Sanna Rockström.


Vigtig viden i hverdagen

Gode præsentationer og relevante diskussioner på kurset har bidraget til, at Sanna Rockstrom i umiddelbar forlængelse af kurset har kunnet bruge den nye viden direkte.

”Alle emnerne var meget relevante og passer præcis på nogle af de opgaver jeg står med i hverdagen. Det har jeg haft gavn af i samarbejdet med mine kollegaer, hvor jeg har kunnet bidrage med ny viden og yderligere perspektiv til vores samtaler”, afslutter Sanna Rockström.

FIND DET RETTE KURSUS FOR DIG


Var dette relevant for dig? Så har vi disse 3 anbefalinger til dig: