Pharma Debat

Tilmeld dig det nye eksklusive forum for pharmabranchen

Pharma Debat – nyt eksklusivt debatforum for dig i pharmabranchen

Dagens Pharma (en selvstændig enhed under Dagens Medicin), Atrium og DLI Market Intelligence har indgået et samarbejde, der vil skabe plads til nye og nærgående debatter på lægemiddel- og sundhedsområdet.

Pharma Debat, som konceptet hedder, består af 8 årlige netværksmøder, hvor du som professionel inden for det farmaceutiske område, får en unik mulighed for at komme i direkte dialog med førende eksperter og beslutningstagere:

Du vil blandt andet møde:

  • Flemming Sonne, adm. direktør i Amgros
  • Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom ved Vive
  • Birgitte Klindt Poulsen, ledende overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital
  • Leif Vestergaard Pedersen, patientrepræsentant i Medicinrådet og tidl. direktør i Kræftens Bekæmpels
  • Anders Perner, professor og overlæge, Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet
  • Erik Jylling, sundhedsdirektør i Danske Regioner

Ved at kombinere Dagens Pharmas journalistiske tilgang og Atriums og DLI Market Intelligences indsigt i sundhedssystemets opbygning, de eksisterende beslutningsprocesser og industriens udfordringer, bliver Pharma Debat stedet hvor relevante eksperter og beslutningstagere belyser aktuelle emner, og svarer på skarpe spørgsmål fra deltagerne og fra Anders Heissel, redaktionschef på Dagens Pharma, som modererer debatterne.

Pharma Debat er en kontinuerlig møderække, hvor du 8 gange årligt vil få mulighed for at få nye indsigter i det danske sundhedsvæsen og dets aktører. Konceptet er fleksibelt, og du kan tilvælge enkelte møder, eller købe adgang til alle de 8 planlagte møder. Din tilmelding er personlig og kan ikke overdrages til andre.

   

Hvem bør tilmelde sig Pharma Debat?

Pharma Debat er et debatforum for dig, der arbejder professionelt inden for det farmaceutiske område, f.eks. i ledelseslaget, inden for market access, marketing, regulatoriske/juridiske områder, produktudvikling, salg/PR, etc.

Gennem 8 årlige debatmøder – modereret af en journalist fra Dagens Pharma med bistand fra udvalgte eksperter fra Atrium og DLI Market Intelligence – får du en unik platform til løbende og uformelt at diskutere aktuelle problemer direkte med beslutningstagere, andre eksperter, samt med kolleger i branchen.

Møderne foregår hos Atrium, Lersø Parkalle 101, København Ø, og vil så vidt muligt blive afholdt den sidste onsdag i måneden kl. 8.30 – 9.45. Der serveres morgenmad fra kl. 8.00.

   

Hvad koster Pharma Debat?

Prisen er: 

    • 9.999 kr. for at deltage i 8 debatmøder.
    • 1.500 kr. for 1 møde

Begrænset antal pladser – vi opfordrer til hurtig tilmelding!
Alle priser er ex. moms. Medlemskab er personligt kan ikke overføres til andre. Medlemskab/deltagelse i 8 møder genfaktureres automatisk. Opsigelse skal ske senest netto 30 dage før genfaktureringsdato. 

   

Tilmeld dig her

   
Program

Møde #1: 
Onsdag 28. august 2019: AMGROS: Flere behandlingsvejledninger – et middel til at skabe øget konkurrence på lægemidler
Mød Flemming Sonne, adm. direktør i Amgros, som forklarer, hvordan flere behandlingsvejledninger kan være en udstrakt hånd i kampen mod de stigende priser på nye lægemidler. Både lægemiddelpriser og behandlingsvejledninger får politisk fokus lige nu, og det er der en grund til. Med behandlingsvejledningerne i hånden, står Amgros stærkere ift. at skabe øget konkurrence.

Møde #2:
Onsdag 25. september 2019: Sundhedsøkonomien – Hvor står vi?
Sundhed står højt på listen over de politiske fokusområder i disse år, men alligevel bliver sundhedssektoren mere og mere presset. I takt med at de nye lægemidler bliver dyrere, begynder lægerne og lederne i sundhedsvæsenet at sige stop, men hvor slemt står det egentlig til? Sundhedsøkonom ved Vive, Jakob Kjellberg, giver et overblik over tilstanden i sundhedsøkonomien i dag.

Møde #3: 
Onsdag 30. oktober 2019: Lægerne – En hverdag med medicin
Ledende overlæge på Klinisk Farmakologisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, Birgitte Klindt Poulsen, svarer på, hvordan arbejdet med de mange nye lægemidler fungerer i praksis. Giver det mening med spandevis af anbefalinger om ny medicin fra Medicinrådet, hvis ikke behandlingsvejledningerne følger med? Stemmer industriens kliniske forsøg overens med den virkelighed, lægerne møder i hverdagen?

Møde #4: 
Onsdag 27. november 2019: Patienterne – Sådan løfter industrien opgaven bedre
Leif Vestergaard Pedersen, patientrepræsentant i Medicinrådet og tidl. direktør i Kræftens Bekæmpelse, taler patienternes sag. Lægemiddelpriser og lovgivning er ofte centrum for debatten om pharmaindustrien, men bliver patienterne glemt? Hvordan ser de på udviklingen? Og hvor mener de, at industrien kan gøre mere gavn, end de gør i dag?

Møde #5: 
Onsdag 26. februar 2020: Virker behandlingerne, som de skal, og hvem skal teste dem?
Mød professor og overlæge, Anders Perner, Intensiv Terapiklinik på Rigshospitalet, der har testet en række eksisterende behandlinger ud fra tesen, at de i virkeligheden ikke gavnede patienterne. Og han havde ret. Han vil gerne have tryktestet sygehussektorens mest gængse behandlinger og dermed etablere et alternativ til industriens kliniske forsøg, så væsenet selv kan teste det, der er relevant for patienter og samfund.

Møde #6: 
Onsdag 25. marts 2020: Regionernes syn på lægemiddelområdet – hvilken vej vil de?
Erik Jylling, sundhedsdirektør i Danske Regioner, giver sit bud på, hvilke udfordringer lægemiddelområdet står overfor. Hvad er regionernes fokusområder? Hvordan ser regionerne deres rolle når det gælder medicin? Hvad sker der – stikker økonomien virkelig af?