fremtidens sundhedssektor

Centralisering, digitalisering og forebyggelse

3 ting du kan forvente af fremtidens sundhedssektor

I Atrium er vi altid nysgerrige efter at vide, hvad fremtiden bringer for os og for dig. I efteråret interviewede vi en gruppe ledere, som arbejder inden for sundhedsområdet, om deres forventninger til fremtiden. Her deler Søren-Ulrik Fangholm, Direktør i Atrium, tre indsigter der giver et hint om, hvordan sundhedssektoren vil udvikle sig i de kommende år:

  

CENTRALISERING, DIGITALISERING OG forebyggelse

"Centralisering, digitalisering og forebyggelse er tre centrale hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen.

Mere centralisering er blandt andet drevet af en generel stigning i den forventede levealder. Det betyder en større ældre befolkningsgruppe, der har flere og forskellige sundhedsbehov end vi har kendt hidtil. Disse demografiske ændringer har direkte indvirkning på omkostningerne, og derfor vil vi opleve en mere centraliseret beslutningsproces med øget fokus på udgifter og omkostningsstyring i den offentlige sundhedssektor.

Centralisering og øget fokus på sygdomsforebyggelse følger også af den igangværende udvikling af nye og højt specialiserede hospitaler, der forventes at være mere effektive, med færre senge og et udvidet fokus på ambulant behandling. Dette vil give de praktiserende læger ansvar for flere komplicerede behandlinger.

Endelig synes der at være en generel accept af vigtigheden - og virkningen - af den viden, vi trækker ud af dataene. Væksten i brugen af kunstig intelligens (AI), patientrapporteret effekt (PRO) og Real World Data (RWD) åbner nye døre til godkendelse af lægemidler, personlig medicin og sygdomsforebyggelse.   

Alt dette viser, at vi lever i en meget interessant tid med store ændringer. Vi er dedikeret til at give dig viden, der gør det muligt for dig at være en del af og arbejde i dette fremtidige scenarie, "siger Søren-Ulrik.

   

   

Søren-Ulrik Fangholm, Direktør i Atrium