Lægeplager?

LÆGEPLAGER?

februar 2020

Lægeplager?

Dette begreb blev opfundet af en praktiserende læge, som i 1989 skrev en artikel i Politiken. Begrebet blev brugt til at beskrive det, vi nu kender som en lægemiddelkonsulent. Artiklen giver et underholdende perspektiv på, hvor meget samarbejdet mellem læger og industrien har udviklet sig på 30 år.


Faktisk trækker artiklen endnu længere tråde tilbage i tiden, for forfatteren sammenligner salgsrepræsentanten, som han oplever han i 1989, med den type han tidligere blev mødt med. Forfatteren noterer en øget mængde besøg; en øget grad af ”underholdning” i mødet; og at salgsrepræsentanten nu oftere er en kvinde end en mand. Han taler også om den række incitamenter for salg, som blev brugt af repræsentanter anno 1989, og som lovgivning (og sund fornuft) nu har sat en stopper for.


Mindst én observation i artiklen holder stik i 2020: Lægemiddelkonsulenter er oftere kvinder end mænd.


I tillæg bemærker forfatteren en udvikling fra en ”diskret” præsentation af produkterne til et mere diskussionslystent perspektiv på patientbehandling. Denne evne til at kunne forankre medicinalprodukter i samfundsmæssig kontekst er afgørende for nutidens lægemiddelkonsulenter – og en kompetence der er meget efterspurgt.


Og det må jo være sådan, at lægemiddelkonsulenter der kan give relevant sparring og råd til de lægefaglige ikke vil blive opfattet som ”lægeplagere”.


Bliv lægemiddelkonsulent

Hos Atrium er det vores mission at give dig den læring, som hjælper din professionelle udvikling. Nogle går i gang med vores Lægemiddelkonsulentprogram for at muliggøre en karriereændring fx fra sygeplejerske til lægemiddelindustrien. Andre gør det for at styrke deres kompetencer med andre mål for øje.


Lægemiddelkonsulentprogrammet giver dig faktuel viden om anatomi, fysiologi og patologi – men vi sørger også for at du bliver i stand til at have professionelle samtaler med lægefaglige i primær- og sekundærsektoren om specifikke lægemidler og behandlinger.

Læs mere om Lægemiddelkonsulentprogrammet her


Er du allerede lægemiddelkonsulent? Så er netværk måske noget for dig

Vi tilbyder også et netværk for lægemiddelkonsulenter – og hvad er det så? Det er din mulighed for at møde andre mennesker, som i deres arbejdsliv rådgiver eller faciliterer sundhedsfaglige på hospitaler, apoteker osv.

  • På de fire årlige møder får du et friskt perspektiv på dit arbejde og din rolle.
  • Du kan bidrage til de emner, der diskuteres.
  • Du møder og diskuterer med eksterne talere som er arbejder inden for fx Clinical Pharmacological Departments, ENLI og PLO.

Læs mere om netværket for lægemiddelkonsulenter her


Sundhedssektoren ændrer sig – følger du med?

I dette whitepaper fremhæves de kompetencer, som du har brug for for at vedblive at være relevant som lægemiddelkonsulent i dagens sundhedssektorlandskab.


Download og bliv klogere i dag