maj 2022

Hvis du vil noget, skal du møde andre

Livslang læring er forskellig fra person til person. Vi spørger i den kommende tid en række personer inden for life science, hvad livslang læring er for dem, og hvad der har formet deres udviklingsvej.

Diana Arsovic Nielsen er gæst i vores række af samtaler om læring og kompetenceudvikling. Hun er CEO i Danish Life Science Cluster, som bygger bro, driver innovation og skaber netværk mellem virksomheder, vidensmiljøer og organisationer inden for life science og velfærdsteknologi. Livslang læring handler for hende om at være nysgerrig og turde stille sig der, hvor man ikke kender svarene.


Udvikling i mødet med andre

En frisørsalon og sommerskole på eliteuniversitetet, Stanford, er blot nogle af de elementer, der har formet Diana Arsovic Nielsens udviklingsvej, hvor samarbejde og forskelligheder har været gennemgående temaer. I barndomshjemmet lærte hun, at hvis du vil noget, skal du møde andre. Og netop i mødet med andre har Diana Arsovic Nielsen udviklet sig allermest.

”Min personlige erfaring og mit allervigtigste budskab som leder er, at udvikling sker, når vi møder andre mennesker og lader os udfordre af deres syn på verden”, fortæller hun.

Hun er uddannet arkitekt og har suppleret med en projektlederuddannelse, en HD i organisation og ledelse og fordybelse i innovation på Stanford i Californien. Med andre ord, har formaliseret læring og efteruddannelse spillet en stor rolle på hendes udviklingsvej.

Diana Arsovic, Atrium, Livslang læring

…og rundt om middagsbordet

Men ifølge hende selv, er det opvæksten i en entreprenant familie, præget af to forskellige kulturer – dansk og montenegrinsk – der har formet hendes syn på læring og udvikling. Idéudvikling rundt om middagsbordet, samarbejde på tværs af generationer og det at hjælpe til i farens frisørsaloner var en naturlig del af hverdagen.

”Du kan godt tage efteruddannelse, men det er i mødet med livet, du udvikler dig. Jeg er fra barnsben blevet tudet ørene fulde af, at hvis du vil noget, skal du være parat til at møde andre. Det gælder på tværs af kulturer, men også på tværs af fagskel og holdninger. At træde ind i nye universer, som man gør, når man skifter branche eller fagområde, har krævet mod, men det er også der, jeg har lært allermest”, fortæller Diana Arsovic Nielsen.


Den menneskelige udviklingsrejse som rød tråd

Selvom det er i møderne med nye opgaver og kollegaer, at Diana Arsovic Nielsen har fundet sin vej, har det ikke skortet på efteruddannelse. Ud over at give ny viden har det også åbnet døre til nye perspektiver, netværk og samarbejder.

”I forbindelse med min projektlederuddannelse blev det ekstra tydeligt for mig, hvor kraftfuldt det er, når man sammensætter teams af mennesker, der tænker og ræsonnerer forskelligt. Det fascinerede og inspirerede mig til at læse organisation og ledelse. Arbejdet med mennesker og forandring – den udviklingsrejse, vi mennesker kan gennemgå, når vi lader os udfordre af hinandens syn på verden, er blevet min røde tråd”, fortæller Diana Arsovic Nielsen.


Efteruddannelse som implementeringsstrategi

HD’en i organisation og ledelse fungerede som løftestang til at arbejde med innovation og udvikling i sygehusbyggeriet, mens Design Thinking på Stanford gav værktøjer, der senere gjorde gavn, da innovation skulle tænkes ind i en kommunal kontekst.

”Som innovationschef i Københavns Kommune ville jeg udvikle et innovations-værktøj, hvor implementering snarere end udvikling var i fokus. Hvordan skaber vi forandringer snarere end flotte ord? Her blev efteruddannelsen en implementeringsstrategi for os. Vi introducerede 1.487 kommunale medarbejdere til forskellige innovationskurser, så de kunne lave forandringer i hverdagen”, fortæller Diana Arsovic Nielsen.


Spring ud i livet

Da Diana Arsovic Nielsens far i en alder af 50 år på grund af gigt måtte lægge frisørsaksen på hylden, blev det samtidig starten på et helt nyt liv. Han skiftede branche, efteruddannede sig og stiftede ny virksomhed.

”Min fars vilje til at finde en vej er en stor inspiration for mig”, siger Diana Arsovic Nielsen og fortsætter: ”Jeg ser livet som et beslutningstræ med mange muligheder, hvor ingen veje er rigtigere end andre. Uddannelse og modet til at springe ud i livet fører til møder med nye opgaver og kollegaer, og her finder man sin vej”, afslutter Diana Arsovic Nielsen.


Inspireret til mere?

Diana Arsovic Nielsen underviser på vores Masterclass i Innovation og forretningsudvikling i Life Science. Du er også altid velkommen til at kontakte os: Vi brænder for livslang læring og hjælper dagligt life science-professionelle med at finde den rette kompetenceudvikling til deres udviklingsvej.


Læs også inteviewet, ”Træd ud af komfortzonen og ind i læringszonen”, med Peter Drøidal, dansk landechef og nordisk Market Access-ansvarlig for Novartis samt formand for Lægemiddelindustriforeningens bestyrelse.