FORWARD
THINKERS REVIEW


marts 2022

Sådan får du succes på de nordiske pharmamarkeder

I rapporten, Forward Thinkers Review, deler topeksperter og centrale opinionsledere fra den nordiske medicinalindustri indsigt i, hvordan kyndige life science-virksomheder kan sikre stærk, kontinuerlig vækst over de næste 3-5 år.

Forward Review 2022 udstikker pejlemærker for lægemiddelindustrien

Muligheder og udfordringer i medicinalindustrien over de næste 3-5 år er i fokus, når Atrium, DLI Market Intelligence (DLIMI) og Swedish Pharma Insights (SPI) i en netop offentliggjort rapport, Forward Thinkers Review, tager temperaturen på industrien i et nordisk perspektiv. Omfattende opbrud kræver nytænkning, og rapporten indikerer must-win battles.


Resumé

Tæt på 200 respondenter, der repræsenterer topchefer og kommercielle funktioner i medicinalindustrien i Norden, samt aktører fra bl.a. myndigheder, har deltaget via interviews og spørgeskemaer. Et omfattende datasæt danner dermed grundlag for konklusionerne i Forward Thinkers Review, udgivet af Lif Groups søsterselskaber, Atrium, DLIMI og SPI.


Fire trends og et ømt punkt bliver afgørende

Rapporten peger på fire tendenser, der vil være afgørende for succes i branchen på en 3-5 års horisont:

  • brugen af sundhedsdata (Real World Data) i beslutningstagning om fx behandlinger
  • indflydelsen fra digitale behandlingsmodeller, fx til forebyggelse
  • samarbejde mellem medicinalindustrien og det offentlige sundhedsvæsen
  • centralisering af lægemiddelhåndtering og begrænsning i de nationale budgetter.

For at transformere disse tendenser fra at være udfordringer til at blive succesparametre, skal branchen gentænke både sin måde at organisere sig på og de roller og kompetencer, der er nødvendige. Hvordan? Rapporten antyder veje og peger på et velkendt og ømt punkt: Manglen på mindst 30.000 ansatte i life science-branchen alene i Danmark.

Forward Thinkers Review 2022, Atrium, SPI, DLIMI


Var dette relevant for dig? Så har vi disse 3 anbefalinger til dig:


  • Hvordan udnytter din virksomhed den store mængde tilgængelige Real World Data til at generere evidens, der understøtter udvikling, market access og overvågning af sikkerhed? Få en forståelse af de mange forskellige aspekter af RWE på kurset: "Skab værdi med Real Word Evidence (RWE)."