Farmakoepidemiologi og sikkerhedsundersøgelser efter godkendelse

Lær det væsentligste om farmakoepidemiologiske metoder og datakilder til undersøgelser efter godkendelse (PASS)
Pt ingen datoer

Fysisk fremmøde

Engelsk

30.000 DKK ekskl. moms
(ca. 4.033 EUR ekskl. moms)

inhold

Dette akkrediterede kursus (ECTS 5), udbudt i samarbejde med Københavns Universitet, dækker principperne for farmakoepidemiologi, datakilder, sikkerhedsundersøgelser efter godkendelse (PASS) og relateret international lovgivning og retningslinjer. Regler, praksis og processer relateret til PASS er også inkluderet på kurset, og vi dækker både medicinalindustrien og de regulerende myndigheders rolle (EMA, PRAC og CHMP, FDA).

På kurset vil du tilegne dig forståelse af de forskellige typer evidens produceret af farmakoepidemiologiske undersøgelser af bivirkninger, og af styrker og svagheder ved forskellige undersøgelsesdesigns og -metoder. Derudover får du en grundlæggende forståelse af, hvordan du anvender disse færdigheder i lægemiddelovervågning og risikostyring.

Efter at have gennemført kurset vil du kunne vælge det design og de datakilder, der passer bedst til formålet med en given undersøgelse, og du vil kritisk kunne vurdere publiceret litteratur om lægemiddelsikkerhed. Du vil også vide, hvordan du integrerer resultater fra lægemiddelsikkerhedsovervågning.

På kurset suppleres oplæg med gruppediskussioner af reelle og simulerede sikkerhedsscenarier og videnskabelig litteratur. Forud for kurset vil der være nogle online teoriøvelser.

Dette kursus er et valgfag for studerende på Københavns Universitets Master of Industrial Drug Development (MIND). Kurset er åbent for enkeltkursister og studerende fra andre kandidatuddannelser. 

Key words


ansøgning:

Eftersom kurset udbydes i samarbejde med Københavns Universitet, ansøger du via den fælles ansøgningsformular for Atrium og Københavns Universitet. Det betyder, at du bliver tilmeldt hos både Atrium og Københavns Universitet, og at vi registrerer dine data begge steder. Er du ikke tilmeldt masteren, bliver du registreret som enkeltfagsstuderende på Københavns Universitet.

Kursusprisen inkluderer eksamen. Du betaler det samlede beløb til Københavns Universitet, uanset om du går til eksamen eller ej. Hvis du beslutter ikke at gå til eksamen, kan du ansøge Atrium om tilbagebetaling af eksamensgebyret – se kontaktdetaljer nedenfor. Du skal anmode om tilbagebetaling senest to uger efter, du har afsluttet kurset.

Læs mere

er dette kursus noget for dig?

Dette kursus er relevant for alle, der arbejder med lægemiddelovervågning, som rådgiver, forsker eller andet.

det lærer du

  1. At forklare og diskutere de farmakoepidemiologiske metoder, der bruges til at generere dokumentation for lægemiddelsikkerhed.
  2. At redegøre for centrale farmakoepidemiologiske begreber.
  3. At forstå og diskutere PASS' rolle i lægemiddelovervågning og risikostyring.
  4. At forklare og diskutere relevant lovgivning og retningslinjer, der dækker PASS.

Det får din virksomhed

  1. En medarbejder, der er bekendt med farmakoepidemiologisk evidens og de videnskabelige og regulatoriske aspekter af PASS.
  2. En medarbejder, der kritisk kan vurdere publiceret litteratur om lægemiddelsikkerhed.

Kursusinformation

Læsestof

Pensum omfatter udvalgte kapitler fra Strom’s Pharmacoepidemiology, 6. udgave, relevant lovgivning (herunder EU-direktiver, EMA-retningslinjer), retningslinjer for god farmakoepidemiologisk praksis, andre bogkapitler, videnskabelige artikler og review-artikler. På kurset vil der blive uddelt yderligere materiale bestående af præsentationer, noter, artikler og casestudier.

Inden kurset får du adgang til information om obligatorisk og frivilligt læsestof via dit personlige Atrium log-in. Sæt dig ind i det obligatoriske læsestof inden kursusstart. Det obligatoriske læsestof er også del af pensum til eksamen.

Forudsætninger

Ansøgere skal opfylde følgende kriterier:

  • En relevant BA-grad eller tilsvarende
  • Minimum 2 års relevant joberfaring

Eksamener

Eksamen for dette kursus er en skriftlig opgave (3 timer). Eksamen afholdes på "Digital Eksamen" (Københavns Universitets online eksamensplatform) ca. to uger efter kurset.

Dato: 17 juni 2022 fra 10.00 - 13.00

Du er måske også interesseret i disse kurser

vil du vide mere eller har du brug for hjælp?

Kontakt Educational Programme Leader Lone Rex på +45 20 62 11 46

Send mig en besked