Sysser Agergaard
Ærtebjerg

SYSSER
AGERGAARD
ÆRTEBJERG

Mød Sysser

En af Atriums styrker er det team, der står bag. Her kan du møde Sysser Agergaard Ærtebjerg, som er Managing Director.


Hvorfor synes du, det er spændende at arbejde med efteruddannelse til life-science sektoren?

"Arbejdet omkring efteruddannelse til Life Science er særligt spændende, fordi industrien er med til at imødegå og helbrede sygdomme, der påvirker både individ og samfund. Industrien er i konstant udvikling, herunder nye lægemidler samt hvordan de godkendes, produceres, prissættes, udskrives, sælges, anvendes og overvåges.

I Atrium følger vi denne udvikling og leverer viden og efteruddannelser til bl.a. lægemiddelvirksomheder, så medarbejdere i industrien har de rette kompetencer til at sikre forsat udvikling. Lige præcis denne udvikling er utrolig interessant og medrivende at være helt tæt på - og i sidste ende også være med til en vigtig udvikling af det danske samfund, hvor råstoffet til fælles succes er mennesker med de rette kompetencer."


Hvorfor mener du, det er vigtigt at udvikle Atriums tilbud til life-science?

"I Atrium har vi til formål at skabe værdi for virksomheder indenfor Life Science, herunder både offentlige institutioner og virksomheder i industrien. I Atrium skaber vi interessante og lærerige efteruddannelser både for den erfarne specialist, og for den, der lige har stiftet bekendtskab med industrien. Idet medicinalindustrien er en så evidensbaseret sektor, er det en nødvendighed at følge med i ny viden, processer, love og regler for at kunne begå sig i industrien. Samtidig er det et område under kraftig udvikling, med konvergerende industrier, teknologier og interessenter fra andre områder af life science-økosystemet.

Vi bærer derfor et ansvar for at følge industriens udvikling og på baggrund heraf udvikle og sikre, at vi tilbyder vores kursister kurser baseret på den nyeste viden inden for industrien. Vi ønsker at skabe et uddannelsesmiljø, som understøtter lysten til at være nysgerrig, til at tilegne sig ny viden blive dygtigere og ajourføre sig med seneste viden fra industrien. En anden vigtig faktor for Atrium er at hjælpeinteressenterne i life –science-sektoren med at skabe grobund for en interessant arbejdsplads for de yngre generationer, der skal være med til at sikre forsat udvikling i industrien."


Hvad synes du, er styrken ved lige Atriums position?

"Atrium har arven, alderen, erfaringen og et stort netværk af faglige eksperter, kursusledere og undervisere, som gør det muligt at tænke langsigtet, tænke stort. Det er på dette grundlag, at vi udvikler partnerskaber på tværs af Norden, tilbyder af virksomhedsspecifikke kurser samt udvider vores portefølje af kurser udbudt sammen med universiteter og andre videregående uddannelser.

I Atrium kan vi trække på særligt dygtige eksperter fra Lif, industrien, offentlige instanser, universiteter, advokathuse m.m. i både ind- og udland. Dette netværk er med til at sikre, at vi i Atrium har de dygtigste eksperter til at formidle den nyeste viden til vores mange kursister. Atrium udgør derfor et bindeled og samlingspunkt for folk, der arbejder i life –science-sektoren. Vi kan derfor levere ny viden baseret på vores forståelse for vores kursister, brede netværk og store brancheindsigt."