pharma business

Få en helhedsorienteret forståelse af beslutningsprocesserne i lægemiddelindustrien:
Fra identificering USP'er til market access og styring af brands og salg i den digitale tidsalder

PHARMA BUSINESS 

Få en helhedsorienteret forståelse af beslutningsprocesserne i lægemiddelindustrien: Fra identificering USP'er til market access og styring af brands og salg i den digitale tidsalder

Pharma Business 

Pharma Business uddannelsen giver dig en tværfunktionel og kommerciel forståelse af det farmaceutiske marked i dag samt hvordan strategiske indsigter og metoder kan bruges på tværs af forretningsområder som market access, produktstyring, markedsføring og salg.

Formålet med uddannelsen er at give dig en solid introduktion til de væsentligste af pharma-industriens kommercielle aktiviteter med udgangspunkt i en digital og global tidsalder. Som helhed søger de fire kurser i vores Pharma Business Program at integrere og justere kommercielle aktiviteter på tværs af forskellige afdelinger og funktioner - medicinsk, markedsadgang, marketing, salg, produkt og brand management. Enkeltvis giver hvert kursus dig en dybtgående introduktion til en bestemt kommerciel disciplin:

  • Forstå evidens - Læs mere
  • Strategisk brug af Sales Intelligence - Læs mere

Uddannelsen er baseret på en kombination af faglige, tværfaglige og problemorienterede områder og er organiseret således, at du får en kombination af praktiske færdigheder og professionel refleksion. Uddannelsen er opbygget i moduler og i hver af disse gør vi meget ud af at arbejde med ægte problemstillinger. Hvert modul er et selvstændigt emne, der sigter mod at give dig en bred vifte af faglige kvalifikationer. I alt vil de fire seminarer af hver 2-dages varighed give dig en grundlæggende forståelse for moderne pharma-business.


Målgruppe og forudsætninger

For at være berettiget til programmet skal du have mindst et års erfaring fra at arbejde i medicinalindustrien eller have taget Pharma Consultant kursus 'Understanding Pharma'.

Pharma Business Uddannelsen er relevant for dig, der allerede er involveret i beslutningsprocesser indenfor medicinalindustrien, eller dig, der overvejer en potentiel karriere som eks. produktchef, brand manager, salgs- eller marketingdirektør indenfor medicinalindustrien.

Pharma Business Uddannelsen er også relevant for dig, der arbejder i disse funktioner og som er interesserede i at holde sig ajour med ændringer i markedet og sundhedssektoren generelt og forstå hvordan disse ændringer påvirker kommercielle strategier i medicinalindustrien.


EXAMINATION

Efter at have afsluttet alle fire kurser i Pharma Business Program, kan du tage eksamen dækker alle fire kurser. Når du består eksamen, får du Pharma Business Diploma.

Prøven er en skriftlig hjemmeopgave, hvor du skal demonstrere, at du har forstået og er i stand til aktivt at bruge det, du har været undervist i de fire Pharma Business Program kurser. Du har tre uger til at afslutte din opgave.