Vurdering af lægemidler i den danske hospitalssektor

Fra ”merværdi” til QALY

 • 8. okt 2020

1 dages kursus

Dansk

5.100,- DKK ekskl. moms
(ca. 686,- EUR ekskl. moms)
50% DISCOUNT FOR PUBLIC INSTITUTIONS

indhold

Kan kvalitetsjusteret leveår vurderes som ’retfærdigt’ og er det overhovedet et bedre og mere konsistent grundlag for at vurdere om der er et rimeligt forhold mellem effekt og omkostninger?

Formålet med QALY er at vise den indflydelse, en behandling har på levetiden, mens man overvejer ændringer i sundhedsrelateret livskvalitet. En QALY-beregning kan bruges til at vise forholdet mellem patientens opfattede livskvalitet og -mængde med og uden den pågældende behandling. QALY bruges allerede flere steder, men hvilken betydning har det i en dansk kontekst og som støtte i en medicinrådsproces?

På dette Hot Topic-seminar præsenterer  vi  konkrete eksempler på cost-utility-analyse, der viser kombinationen mellem omkostninger og effekter af en behandling eller et lægemiddel samt besvare spørgsmål som:

- Hvordan måler vi rent faktisk QALY'er?

- Hvordan inkorporerer du QALY'er i dine kliniske data?

Keywords

 • QALY
 • Sundhedsøkonomi
 • Market access
 • Medicinrådet

Kursus kalender

Start 8. okt 2020
8. okt 2020
Tilmeldingsfrist 24. sep 2020

det får du 

 1. Grundlæggende forståelse for QALY som sundhedsøkonomisk metodegrundlag
 2. Indsigt i QALYs anvendelighed i praksis og hvordan brugen af QALY allerede bruges i virksomhederne nationalt og internationalt
 3. Konkrete eksempler på cost-utility analyse der gør dig i stand til selv at kunne redegøre for brugen af QALY
 4. Grundlæggende viden om omstillingsprocessen for Medicinrådet før ibrugtagning 01.08.2020

det får din virksomhed

 1. En medarbejder der har den grundlæggende forståelse af QALY som sundhedsøkonomiske redskab i teori og praksis
 2. En medarbejder der kan identificere styrker og svagheder i brugen af QALY
 3. En medarbejder der er klædt på til en evt omstillingsproces ifm ibrugtagning

Kommende kursusdatoer

Få svar på ofte stillede spørgsmål

Du kan betale med kreditkort eller faktura. Beløbet trækkes umiddelbart efter, at du har tilmeldt dig. Hvis du annullerer din tilmelding mere end 30 dage inden kursusafholdelse, får du refunderet hele beløbet. Se mere i vores Handelsbetingelser.

Ja, hvis du har tekniske udfordringer, så ring til os på + 45 39 27 60 60, eller send en e-mail til contact@atriumcph.com

Hvis du afbestiller kurset mere end 30 dage før afholdelse, refunderer vi det fulde beløb. Hvis du bliver syg og ikke kan deltage på kurset, kan du overdrage din plads til en kollega, som derefter skal tilmelde sig kurset på vores hjemmeside inden kursusstart. Hvis registreringen er lukket, bedes du sende os fulde navn, e-mail, telefonnummer og titel på den der overtager pladsen til bfl@atriumcph.com. Læs også vores Handelsebetingelser.

VIL DU VIDE MERE OM
DETTE KURSUS?

Kontakt Client Manager Birger Flinthagen på +45 39 15 09 06

Send en email

 

Du er måske også interesseret i disse kurser