Samarbejdet mellem klinik og lægemiddelindustri ved indførelse af avancerede immunterapier

Debat om samarbejdet for den samlede behandling

  • 26. nov 2020

1 dages kursus

Dansk

1.350,- DKK ekskl. moms
(ca. 182,- EUR ekskl. moms)
50% DISCOUNT FOR PUBLIC INSTITUTIONS

indhold

Klinikken og leverandørerne af lægemidler har fået en ny fælles samarbejdspunkt. Lige nu er der mere end 30 behandlingsmuligheder i sen klinisk udvikling og inden for få år vil klinikkerne have adgang til helt nye redskaber.

Mulighederne er skabt af moderne genteknologi, og den enkelte patient bliver en integreret del af, at klinikken kan udføre behandlingen.

I dette paradigmeskifte opstår muligheder for en helt ny samarbejds- og forretningsmodel, hvor den samlede behandling er i spil.

På dette kursus giver Inge Marie Svane sit syn på, hvad er der behov for fra industriens side for at få klinikkerne til at ibrugtage immunterapi/CAR-T. Derudover drøftes de muligheder og udfordringer, der ligger i samarbejdet mellem leverandør af behandlingen og klinikken.
 

Key words

  • Immunterapi
  • CAR-T
  • Genteknologi
  • Gen Tech

Kursus kalender

Start 26. nov 2020
26. nov 2020
Tilmeldingsfrist 26. nov 2020

det får du 

  1. Viden om hvad der er behov for fra industrien for at få klinikkerne til at ibrugtage immunterapi / CAR-T
  2. Kendskab til muligheder og udfordringer i samarbejdet mellem leverandør af behandling og klinik

det får din virksomhed 

  1. En medarbejder, der har indblik i en kliniks overvejelser om ibrugtagning af immunterapi/CAR-T
Kommende kursusdatoer

Vil du vide mere om dette kursus?

Kontakt Client Manager Birger Flinthagen på +45 39 15 09 06

Send en email