Hvad er lægemiddelkonsulentens fremtid i Danmark?

THE FUTURE OF PHARMA'S SALES REPRESENTATIVES IN A DANISH CONTEXT

Download

I dette whitepaper fremhæver vi de kompetencer, man som lægemiddelkonsulent i dag bør tilegne sig, hvis man fortsat skal være relevant og give værdi til sundhedssektoren.

I de seneste år har vi set et betragteligt fald i antallet af lægemiddelkonsulenter i den danske lægemiddelindustri. Samtidig opleves en voksende bekymring for, at de sundhedsfaglige beslutningstagere i mindre grad vil åbne døren for konsulenter, der repræsenterer lægemiddelindustrien. Alt i alt rejser udviklingen presserende spørgsmål om fremtiden for lægemiddelkonsulentens rolle.

Sundhedssektoren ændrer sig - følger du med?

Hos Atrium har vi sat os for at undersøge, hvordan den danske sundhedssektor ændrer sig, og hvilken relevans lægemiddelkonsulenter har i fremtiden – hvis de har en relevans?

Vores studie er baseret på dybdeinterviews med salgsdirektører og udvalgte repræsentanter fra den danske sundhedssektor. Interviewene fokuserer især på trends i sundhedssektoren og den betydning, som disse potentielt får på kommercielle områder og de kompetencer, som medarbejdere bør have.

Læs også hvordan vi i Atrium har re-designet lægemiddelkonsulentuddannelsen, så kursusform og indhold afspejler de behov, lægemiddelindustrien har.

[ Error ]